Phạm's Pool's's Profile

Phạm's Pool's

Phạm's Pool's

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (4)

 • Phạm's Pool's đã đặt câu hỏi: muối và sắt Cách đây 4 tháng

  Vì sao thời Bắc thuộc lại độc quyền muối và sắt mà công cụ bằng sắt ngày càng được sử dụng phổ biến?

 • Phạm's Pool's đã đặt câu hỏi: muối và sắt Cách đây 4 tháng

  Vì sao thời Bắc thuộc lại độc quyền muối và sắt mà công cụ bằng sắt ngày càng được sử dụng phổ biến?

 • Phạm's Pool's đã đặt câu hỏi: Lịch Sử 10 Cách đây 6 tháng

  đặc điểm và nguyên nhân của sự phát triển văn hóa phương đông và văn hóa phương tây

 • Phạm's Pool's đã đặt câu hỏi: Lịch Sử 10 Cách đây 6 tháng

  đặc điểm và nguyên nhân của sự phát triển văn hóa phương đông và văn hóa phương tây