Ngọc Hạnh's Profile

Ngọc Hạnh

Ngọc Hạnh

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Ngọc Hạnh đã đặt câu hỏi: Tìm giá trị lớn nhất Cách đây 7 tháng

    tìm MAX : 1) P=2 căn x/ x+1

    2) P=1+(2/(căn bậc hai của x)+2)