Võ Thị Hồng Phượng's Profile

Võ Thị Hồng Phượng

Võ Thị Hồng Phượng

16/11/2004

THPT Tháp Mười

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Võ Thị Hồng Phượng đã đặt câu hỏi: n là số chẵn hay số lẽ Cách đây 10 tháng

    viết chương trình nhập vào 1 số n.nlà số chẵn hay số lẽ