AMBIENT

Tính tiết diện của biến trở có con chạy nằm chính giữa cuộn dây nicrom có điện trở suất ρ = 1,1.10-6 Ω.m

bởi thùy trang 19/09/2018

1)Hai bóng đèn có cùng cường độ dòng điện định mức I1 = I​​2 = 0,5 A và hiệu điện thế định mức lần lượt là U1 = 6 V, U2 = 3 V. Mắc hai bóng đèn cùng với một biến trở vào nguồn điện 12 V

a) Biết hai đèn sáng bình thường, hãy vẽ sơ đồ mạch điện. Tính giá trị của biến trở lúc đó ?

b) Biến trở được quấn bằng dây nicrom có điện trở suất ρ = 1,1.10-6 Ω.m và chiều dài l= 3 m. Khi hai đèn sáng bình thường, con chạy của biến trở nằm chính giữa cuộn dây của biến trở. Tính tiết diện của biến trở

Giúp Mình Với!!

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • â) Vì I1 = I2 = 0,5

  => Để 2 đèn sáng bình thường phải mắc chúng nối tiếp với nhau

  => U12 = U1 + U2 = 6+3=9

  Ta co : U \(\ne\) U12 ( 12 \(\ne\) 9 )

  => Để 2 đèn sáng bình thường phải mắc chúng nối tiếp với Rb

  Vậy ta có mạch : R1 nt R2 nt R3

  *Vì R1 nt R2 nt Rb , ta có : I1 = I2 = Ib = I = 0,5 A

  Và U1 + U2 + Ub = U

  => Ub = U - U1 -U2 = 12 -6-3 = 3

  Điện trở qua biến trở :

  \(R_b=\dfrac{U_b}{I_b}=\dfrac{3}{0,5}=6\Omega\)

  b) Tiết diện của biến trở :

  \(R_b=\rho\dfrac{l}{S}\rightarrow S=\rho\dfrac{l}{R_b}=1,1.10^{-6}\dfrac{3}{6}=0,55.10^{-6}\) (m2 )

  Vay ..................

  bởi Đức Phúc 19/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>