YOMEDIA
ZUNIA12

Hai điện trở R1 và R2 được mắc song song với nhau, \({R_1} = 6\Omega \), dòng điện mạch chính có cường độ \(I = 1,2{\rm{A}}\) và dòng điện đi qua điện trở R2 có cường độ \({I_2} = 0,4{\rm{A}}\).

Tính R2?

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Hai điện trở mắc song song, cường độ dòng điện qua mạch là:

  \(I = {I_1} + {I_2} \Rightarrow {I_1} = I - {I_2} = 1,2 - 0,4 = 0,8A\)

  Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là:

  \({U_1} = {I_1}.{R_1} = 0,8.6 = 4,8V\)

  Lại có: \(U = {U_1} = {U_2}\) (hai điện trở mắc song song)

  Suy ra: \({U_2} = 4,8V\)

  Vậy điện trở R2 là:

  \({R_2} = \dfrac{{{U_2}}}{{{I_2}}} = \dfrac{{4,8}}{{0,4}} = 12\Omega \)

    bởi Hoàng My 17/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON