Bài tập về định luật Jun-lenxơ

bởi Lunangin Lin ngày 22/12/2017

Dùng bếp điện có ghi 200V-1000W được sử dung với hiệu điện thế 198V dùng đểddunn sôi 2l nước nhệt độ ban đầu là 20 C. Biết 10% nhiệt lượng thu vào cuar nước tỏa ra môi trường xung quanh và nhiệt ung rêng ủa nước là 4200J/kg.K.​

a,cho biết ý ghĩa xố ghi trên bếp điện.

b,tính diện trở của bếp

c,tính thời gian đun sổi lượng nước trên.

đ,Tính tiền điện phải trả nếu sử dụng bếp trên đun sôi 1l nước trong điều kiện không đổi trong 1 tháng(30 ngày). Biết 1kw.h là 2600 đồng.

Câu trả lời (1)

  • bởi Bin bin ngày 06/01/2018
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan