ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính thể tích phần đá nổi trên mặt nước ?

Câu 2 : Người ta thả vào nước 1 khối đá có thể tích là 360 xem ti mét khối thì khối đá nổi trên mặt nước. Tính thể tích phần nổi biết D nước = 1000kg/mét khối và D đá là 0.9g/ xen ti mét khối

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (35)

 
 
 
 • Ta có trọng lượng cục đá là

  P = V.d

  =V. 10D = 3,6 .10-4. 9000

  = 3,24 (N)

  Mà vật nổi trên mặt nước

  ⇒ FA =P

  ⇔ Vchìm . dnước =3,24 (N)

  ⇔ Vchìm = 3,24 .10-4 (m 3)

  Thể tích phần nổi của vật là

  Vnổi = V - Vchìm

  =0.36 .10-4

    bởi Phạm Điềm 19/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Biểu diễn lực sau: lực kéo có phương nằm ngang , chiều từ phải sang trái và có độ lớn bằng 500N

    bởi Spider man 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Biểu diễn lực sau: lực kéo có phương nằm ngang , chiều từ phải sang trái và có độ lớn bằng 500N

  F > 100N P=500N

    bởi Trần Tiến Dũng 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cùng một lúc hai xe xuất phát từ hai địa điểm a và b cách nhau 60km .Chúng chuyển động thẳng đều và cùng chiều từ a đến b .Xe thứ nhất khởi hành từ a với vận tốc 30km/h .xe thứ hai đi từ b với vận tốc 40km/h?

  a)Tìm khoảng cách giữa hai xe sau 30 phút kể từ lúc xuất phát ?
  b)Hai xe có gặp nhau ? Vì sao?
  c)Sau khi xuất phát được 1 giờ ,xe thứ nhất tăng tốc và đạt tối đa với vận tốc 50km/h .Hãy xác định thời điểm hai xe gặp nhau .Vị trí của chúng gặp nhau ?cách B 320 Km

    bởi Phạm Khánh Ngọc 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a,đổi: 30 đi phút=0,5h

  sau 30 phút xe 1 được số km là

  S1=V1.t=30.0,5=15(km)

  sau 30 phút xe 2 đi được số km là

  S2=V2.t=40.0,5=20(km)

  khoảng cách của 2 xe sau 30 phút là

  S3=SAB+S2-S1=60+20-15=65(km)

  b,2 xe không thẻ gặp nhau vì xe 1 đi sau xe 2 và đi với vận tốc nhỏ hơn vận tốc xe 2

  c,số km xe 1 đi trong 1 giờ là

  S1'=V1.t'=30.1=30(km)

  số km xe 2 đi trong 1 giờ là

  S2'=V2.t'=40.1=40(km)

  khoảng cách của 2 xe sau 1 giờ là

  S3'=SAB+S2'-S1'=60+40-30=70(km)

  sau bao lâu 2 xe gặp nhau là

  S3'=S2'-S1'

  S3'=.V1'.t1''-V2.t2''

  mà t1''=t2''=t''

  S3'=(V1'-V2).t''

  \(t''=\dfrac{S_3'}{V_1'-V_2}=\dfrac{70}{50-40}=7\left(h\right)\)

  thời điểm để 2 xe gặp nhau là

  t4=t''+t'=7+1=8(h)

  vị trí gặp nhau cách A là

  SA=V1'.t''+S1'=50.7+30=380(km)

  vị trí gặp nhau cách B là

  SB=SA-SAB=380-60=320(km)

    bởi Dương Thuy 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 ô tô đi trong \(\dfrac{1}{3}\) thời gian đầu với vận tốc V1, trong thời gian còn lại có vận tốc 60 km/h. Tính V1 sao cho vận tốc trung bình của cả quãng đường là 50 km/h.

  Các bạn giúp mình với mình đang cần gấp !!!!!!!!!!!!!!

    bởi Hong Van 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • vì cần gấp nên mik mới giải

  gọi thời gian đi cả q đường là t

  Quãng đường đi được trong 1/3 thời gian đầu s1=t/3.v1

  quãng đường đi được trong thời gian còn lại s2=2t/3.v2

  mà s1+s2=s => t/3.v1+2t/3.v2=s =>t=3s/(v1+2v2)

  Vận tốc v1

  vtb=s/t=(v1+2v2)/3, thay số tính v1

    bởi Minh Mạnh Võ 23/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. Ba người đi xe đạp từ A đến B với các vận tốc không đổi. Người thứ nhất và người thứ hai xuất phát cùng một lúc tại A với các vận tốc tương ứng v1 = 10 km/h; v2 = 12 km/h. Người thứ ba xuất phát từ A nhưng sau hai người kia 30 phút với vận tốc không đổi v3 = 15 km/h.

  a) Sau bao lâu thì người thứ ba gặp người thứ nhất và người thứ hai ?

  b) Tìm khoảng thời gian giữa hai lần gặp nhau của người thứ ba với hai người kia ?

  c) Hãy xác định quãng đường đi được của người thứ nhất khi người thứ ba gặp người thứ hai ?

  2. Ba người chỉ có một chiếc xe đạp cần đi từ A đến B cách nhau 20 km trong thời gian ngắn nhất. Thời gian chuyển động được tính từ lúc xuất phát đến lúc cả ba người đều có mặt ở B. Xe đạp chỉ đi được hai người nên một người phải đi bộ. Đầu tiên người thứ nhất đèo người thứ hai còn người thứ ba đi bộ, đến một vị trí nào đó thì người thứ nhất để người thứ hai đi bộ tiếp đến B còn mình quay xe lại để đón người thứ ba. Tính thời gian chuyển động biết vận tốc đi bộ là v1 = 4 km/h còn vận tốc đi xe đạp là v2 = 20 km/h.

  ĐS: 2 h

  3. Ba người đi xe đạp từ A đi về B với các vận tốc không đổi. Người thứ nhất và người thứ hai xuất phát cùng một lúc với các vận tốc tương ứng là v1 = 10 km/h và v2 = 12 km/h. Người thứ ba xuất phát sau hai người nói trên 30 phút. Khoảng thời gian giữa hai lần gặp của người thứ ba với hai người đi trước là 1 giờ. Tìm vận tốc của người thứ ba.

  ĐS: 15 km/h

  4. Ba xe đạp đi từ A đến B với các vận tốc không đổi. Xe 1 và xe 2 xuất phát cùng một lúc với các vận tốc tương ứng là v1 = 12 km/h và v2 = 18 km/h. Xe 3 xuất phát sau hai xe trên 20 phút. Khoảng thời gian giữa hai lần gặp nhau của xe 3 với hai xe đi trước là 2 giờ 30 phút. Tìm vận tốc của xe thứ 3.

  ĐS: 20 km/h

  5. Ba người đi xe đạp từ A đến B với các vận tốc không đổi. Người thứ nhất và người thứ hai xuất phát cùng một lúc tại A với các vận tốc tương ứng v1 = 10 km/h; v2 = 12 km/h. Người thứ ba xuất phát từ A nhưng sau hai người kia 30 phút với vận tốc không đổi v3 = 15 km/h.

  a) Sau thời gian bao lâu thì người thứ ba gặp người thứ nhất, người thứ hai ?

  b) Tìm khoảng thời gian giữa hai lần gặp nhau của người thứ ba với hai người kia ?

  c) Hãy xác định quãng đường đi được của người thứ nhất khi người thứ ba gặp người thứ hai ?

  ĐS: …

  giúp mk với

  giải chi tiết ra giúp mk

    bởi Bánh Mì 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 3. Ba người đi xe đạp từ A đi về B với các vận tốc không đổi. Người thứ nhất và người thứ hai xuất phát cùng một lúc với các vận tốc tương ứng là v1 = 10 km/h và v2 = 12 km/h. Người thứ ba xuất phát sau hai người nói trên 30 phút. Khoảng thời gian giữa hai lần gặp của người thứ ba với hai người đi trước là 1 giờ. Tìm vận tốc của người thứ ba.

  ĐS: 15 km/h

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Giải

  Ba người cùng đi xe đạp từ A đến B với vận tốc không đổi,Người thứ nhất và người thứ 2 xuất phát cùng một lúc với vận tốc tương ứng là v1 = 10km/h và v2 = 12km/h,Người thứ 3 xuất phát sau 2 người trên 30 phút,Khoảng thời gian giữa hai lần gặp nhau của người thứ ba với hai người trước là 1h,Tìm vận tốc của người thứ 3,Vật lý Lớp 8,bài tập Vật lý Lớp 8,giải bài tập Vật lý Lớp 8,Vật lý,Lớp 8

    bởi Kiều Elena 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 1 : Vì sao những chiếc xe ô tô thường thường có nhiều bánh xe. Vì sao cái đầu đinh thường làm nhọn?

    bởi Nguyễn Thị An 27/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • -Ô tô thường có nhiều bánh xe để làm tăng diện tích tiếp xúc -> giảm áp suất -> có thể qua đc chỗ bùn , lầy

  - Đầu đinh làm nhon để giảm diện tích tiếp xúc -> tăng áp suất -> đóng đinh dễ dàng hơn

    bởi Nguyễn Hồng Hạnh 27/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. An, Bình, Phú đang ở cùng một nơi và muốn cùng có mặt tại siêu thị cách đó 4,8 km, đường đi thẳng. Họ có một chiếc xe đạp chỉ có khả năng chở thêm một người nên giải quết theo cách sau: Phú đèo An khởi hành cùng lúc với Bình đi bộ, tới một vị trí thích hợp thì An xuống xe đi bộ tiếp còn Phú quay lại đón Bình. Biết cả ba đến siêu thị cùng một lúc. Coi các chuyển động là thẳng đều liên tục và xe đạp có vận tốc không đổi là 12 km/h, An, Bình đi bộ với vận tốc như nhau là 4 km/h. Tính thời gian ngồi sau xe đạp và thời gian đi bộ của An.

  ĐS: 16 min; 24 min

  2. Người thứ nhất khởi hành từ A đến B với vận tốc 8 km/h. Cùng lúc đó người thứ 2 và thứ 3 cùng khởi hành từ B về A với vận tốc lần lượt là 4 km/h và 15 km/h khi người thứ 3 gặp người thứ nhất thì lập tức quay lại chuyển động về phía người thứ 2. Khi gặp người thứ 2 cũng lập tức quay lại chuyển động về phía người thứ nhất và quá trình cứ thế tiếp diễn cho đến lúc ba người ở cùng một nơi. Hỏi kể từ lúc khởi hành cho đến khi 3 người ở cùng một nơi thì người thứ ba đã đi được quãng đường bằng bao nhiêu ? Biết chiều dài quãng đường AB là 48 km.

  ĐS: 60 km

  3. Có ba xe xuất phát từ A đi tới B trên cùng một đường thẳng. Xe 2 xuất phát muộn hơn xe 1 là 2 h và xuất phát sớm hơn xe 3 là 30 phút. Sau một thời gian thì cả 3 xe cùng gặp nhau ở một điểm C trên đường đi. Biết rằng xe 3 đến trước xe 1 là 1h. Hỏi xe 2 đến trước xe 1 bao lâu ? Coi vận tốc mỗi xe không đổi trên cả đường đi.

  Giúp mk với mọi người thứ 6 mk phải nộp cho cô rồi

  Giải chi tiết ra nhé

    bởi Lan Ha 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 3:

  Hỏi đáp Vật lý

  (Bạn tham khảo nhé!)

    bởi Nguyễn Hoàn 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • một bình thông nhau ban đầu chứa nước người ta đổ thêm xăng vào 1 nhánh mặt thoáng 2 nhánh chênh lệch 30mm tính độ cao cột xăng biết trọng lượng riêng của nước \(10^4\) N/\(m^3\) của xăng là 7.\(10^3\)N/\(m^3\)

  @Kayoko giúp mình cái nha

    bởi con cai 03/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Em làm thay chị Kayoko được không (mặc dù trễ 1 ngày)

  Tóm tắt :

  h = 30mm = 0,003m

  7.103 = 7000 ; 104 = 10 000

  Tại hai điểm A và B trong nhánh của bình thông nhau ta có :

  pA = pB

  Hay d xăng.h1 = d nước biển.h2

  Mà h2 = h - h1

  => d xăng.h1 = d nước biển.( h - h1 )

  <=> 7000.h1 = 10000.h1 - 10000.h

  => 21 = 10000.h1 - 7000.h1

  => h1 = ...

  Tự tính nha ( có gì sai thông cảm )

    bởi Hoà Đinh Trọng 03/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • câu 1:Một xe tăng có tọng lượng 340 000N .Tính áp suất của xe yawng lên mặt đường nằm ngang , biết rằng diện tích tếp xúc của các bàn xích với đất là 1,5m2 . Hãy so sánh áp suất đó với áp suất của 1 oto nặng 20 000N có diện tích tiếp xúc với mặt đất nằm ngang là 250 cm2.

  câu 2: Một thùng cao 1,4m đựng đầy nước . Tính áp suất của nước lên đáy thùng và 1 điểm các đấy 0,6m

  câu 3: Thể tích của miếng sắt 2dm3 . Tính lực đẩy Ác si mét tác dựng lên miếng sắt khi nó dduwocjj nhứng chìm trong nước , trong rượu ?

    bởi Nguyễn Xuân Ngạn 07/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài 1:

  Đổi \(250cm^2=0,025m^2\)

  ❏Áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang là:

  \(p_1=\dfrac{F_1}{S_1}=\dfrac{340000}{1,5}\approx226666,67\left(N\text{/}m^2\right)\)

  ❏Áp suất của xe ô tô lên mặt đường nằm ngang là:

  \(p_2=\dfrac{F_2}{S_2}=\dfrac{20000}{0,025}=800000\left(N\text{/}m^2\right)\)

  So sánh: \(p_2>p_1\)\(800000>226666,67\)

  Vậy ......................................

    bởi Hoàng Anh Nam 07/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một vận động viên đua xe đạp chuyển động trên đường đua với vận tốc trung bình 40km/h. Sau 30 phú, vận động viên đi được bao nhiêu km?

    bởi thủy tiên 11/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt :

  v = 40km/h

  t = 30p = 1/2h

  _________________________________

  s = ?

  BÀI LÀM :

  Sau 30phút, vận động viên đi được :

  \(s=v.t=40.\dfrac{1}{2}=20\left(km\right)\)

  Vậy Sau 30phút, vận động viên đi được 20km.

    bởi Người Tìm Tương Lai 11/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • BÀI 1 : MỘT VẬT HÌNH CẦU CÓ THỂ TÍCH V THẢ VÀO MỘT CHẬU NƯỚC THẤY VẬT CHỈ BỊ CHÌM TRONG NƯỚC 1 PHẦN 3 . HAI PHẦN 3 CÒN LẠI NỔI TÊN MẶT NƯỚC . TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CHẤT LÀM QUẢ CẦU

  BÀI 2 : MỘT VẬT CÓ KHỐI LƯỢNG RIÊNG 400KG/ \(M^3\) THẢ TRONG MỘT CỐC ĐỰNG NƯỚC . HỎI VẬT CHÌM BAO NHIÊU PHẦN TRĂM THỂ TÍCH CỦA NÓ TRONG NƯỚC . BIẾT KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA NƯỚC LÀ 1000 KG/\(M^3\)

  BÀI 3 : MỘT CỤC NƯỚC ĐÁ CÓ THỂ TÍCH 400\(CM^3\) NỔI TRÊN MẶT NƯỚC . TÍNH THỂ TÍCH CỦA PHẦN NƯỚC ĐÁ NHÔ RA KHỎI MẶT NƯỚC . BIẾT KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA NƯỚC ĐÁ LÀ 0,92G/\(CM^3\)

  BÀI 4 : THẢ MỘT VẬT HÌNH CẦU CÓ THỂ TÍCH V VÀO ĐẦU HỎA , THẤY 1/2 THỂ TÍCH CỦA VẬT BỊ CHÌM TRONG DẦU .
  a) TÍNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA CHẤT LÀM QUẢ CẦU . BIẾT KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA ĐẦU LÀ 800 KG/\(M^3\)

  b) BIẾT KHỐI LƯỢNG CỦA VẬT LÀ 0,28 KG . TÌM LỤC ĐẨY ÁC-SI-MÉT TÁC DỤNG LÊN VẬT .

  BÀI 5 : MỘT CỤC NƯỚC ĐÁ CÓ THỂ TÍCH 360 \(CM^3\) NỔI TRÊN MẶT NƯỚC

  a) TÍNH THỂ TÍCH CỦA PHẦN CỤ ĐÁ NHÔ RA KHỎI MẶT NƯỚC . BIẾT KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA NƯỚC ĐÁ LÀ 0,92 G/\(CM^3\)

  b) SO SÁNH THỂ TÍCH CỦA CỤC NƯỚC ĐÁ VÀ PHẦN THỂ TÍCH NƯỚC DO CỤC ĐÁ TAN RA HOÀN TOÀN . BIẾT KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA NƯỚC LÀ 1000 KG /\(M^3\)

  BÀI 6 : MỘT ĐẦU XE LỬA KÉO CÁC TOA TÀU BẰNG LỤC F = 7500N . CÔNG CỦA LỤC KÉO LÀ BAO NHIÊU ?


    bởi Nguyễn Trà Long 16/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • câu 2:

  Gọi V là thể tích của vật
  V' là thể tích chìm của vật
  D là khối lượng riêng của vật
  D' là khối lượng riêng của nước
  +Trọng lượng vật là
  P=V.d

  MÀ d= 10.D

  Nên P= V.10D
  +Khi thả vật vào nước thì lực đẩy ác si mét tác dujbg vào vật là
  Fa=V',d'=V'.10D'
  + khi vật nằm cân bằng trong nước thì
  P=Fa
  <=> V.10D=V'.10D'
  <=>400V=1000V'
  <=>\(\dfrac{V'}{V}\)=\(\dfrac{400}{1000}\)=40%
  => V'=40%V
  Vậy vật chìm 40% thể tích của vật

    bởi Trần Bảo Nam 16/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1) Tại sao cái đinh được làm bằng sắt thì chìm nhưng con tầu bằng sắt nặng mấy tấn nhưng lại nổi trong nước?

  2) Vì sao các vật như kim khâu, mũi khoan, dùi , đột,... người ta thường làm đầu nhọn? Các vật như dao,kéo,lưỡi cuốc....người ta thường mài sắt?

  GIÚP VỚI NHÉ. ĐANG CẦN RẤT GẤP! hihi

  Cảm ơn trước nhé! :)

    bởi hoàng duy 22/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1) Theo định luật Ácsimet thì một vật khi thả vào trong chất lỏng dưới tác động cuả trọng lực thì sẽ chìm nhưng do thiết kế của tàu ko phải là một khối đặc mà có kk nên thể tích cuả tàu được tăng lên rất nhiều, đương nhiên lực đẩy Acsimet cũng tăng theo đến khi nào bằng hoặc vượt qua trọng lực thì tàu có thể nổi trên mặt nước

    bởi Nguyễn Hưng 22/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hơi nước có áp suất không đổi là 6× 10 mũ 5 N được dẫn qua một van vào trong một xilanh và đẩy pittông chuyển động từ vị trí A B xuống A phẩy B phẩy thể tích xilanh nằm giữa hai vị trí A B và A phẩy B phẩy của bê tông là 15 đề xi mét khối Chứng minh A= p×v và tính công đó

    bởi Trần Hoàng Mai 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giúp mình với mình cần gấp lắm

    bởi trần văn Miến 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một người đi xe đạp trên đoạn đường đai 1,2km hết 6 phút. Sau đó người đó đi tiếp đoạn đường 0,6 km trong 4 phút r dừng lại. Tính vận tốc tb của đoạn đường thứ nhất, thứ 2 và cả 2 đoạn

    bởi hồng trang 06/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Vận tốc tb đoạn đường thứ nhất:

  1.2:6= 0.2(km/phút)

  vận tốc tb đoạn đường thứ 2 :

  0.6: 4=0.15(km/phút)

  vận tốc tb trên cả 2 đoạn đường là:

  (1.2+0.6):(6+4)=0.18(km/phút)

    bởi Duc Trinh Le 06/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 1: Một ca nô đi xuôi dòng nước từ điểm A đến B mất thời gian là 30 phút. Nếu đi ngược dòng từ B về A mất hết 45 phút. Nếu ca nô tắt máy trôi theo dòng nước từ A đến B mất thời gian bao lâu? Biết vận tốc ca nô so với dòng nước và của dòng nước so với bờ sông không đổi.

  Câu 2: Một chiếc thuyền chuyển động dọc theo một bờ sông từ bờ A đến bờ B. Vận tốc của thuyền trên dòng nước là V1. vận tốc của dong nước là V (V<V1). Thuyền chuyển động từ A đến B trong 12 phút và chuyển động từ B về A trong 24 phút. Nếu dòng nước đứng yên thì thuyền chuyển động từ A đến B rồi từ B về A trong thời gian tổng cộng bao nhiêu?

    bởi Nguyễn Xuân Ngạn 13/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • ==" gấp hăm mk thầy trên này nhìu lắm bn tham khảo đi :D

    bởi Nguyễn Hiền 13/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • để đi qua một đám đất mềm người ta lại bắc qua đám đất 1 tấm ván để người và xe cộ đi lại dễ dàng giúp mình các bạn ơi

    bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 21/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giải thích hay sao bạn???

    bởi Dao huy vu 21/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một ô tô nặng 20000N có diện tích các bánh xe tiếp xúc với mặt đất nằm ngang là 0.030m2 . Tính áp suất của otô lên mặt đường nằm ngang

    bởi thu hảo 29/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt :

  \(P=20000N\)

  \(S=0,03m^2\)

  \(p=?\)

  GIẢI :

  Áp suất của ô tô lên mặt đường nằm ngang là:

  \(p=\dfrac{F}{S}=\dfrac{P}{S}=\dfrac{20000}{0,03}=666,\left(6\right)\approx667\left(Pa\right)\)

  Vậy áp suất của ô tô lên mặt đường nằm ngang là 667N

    bởi Vương Thiên Băng 29/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • CHO 1 VẬT RẮN ĐẶC KHÔNG THẤM NƯỚC LÀM BẰNG CHẤT CÓ TRỌNG LƯỢNG RIÊNG = 30000 N/m . NẾU ĐO TRỌNG LƯỢNG CỦA VẬT TRONG KHÔNG KHÍ THÌ LỰC KẾ CHỈ 15N . NẾU THẢ VẬT VÀO TRONG NƯỚC CÓ TRỌNG LƯỢNG RIÊNG = 10000N/m THÌ LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT TÁC DỤNG LÊN VẬT LÀ BAO HIÊU ? ĐỂ NÂNG VẬT LÊN ĐỀUTRONG NƯỚC CẦN LỰC NÂNG TỐI THIỂU LÀ BAO NHIÊU ? GIẢ SỬ VẬT BỊ CHÌM Ở DƯỚI ĐÁY 1 BỂ NƯỚC RỘNG SÂU 2m THÌ CÔNG ĐỂ KÉO VẬT LÊN CÁCH MẶT NƯỚC 1m LÀ BAO NHIÊU ( GIẢ SỬ VẬT RẤT MỎNG VÀ KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỔI LUCC75 ĐẨY ÁC -SI-MÁT KHI VẬT CÒN Ở TRONG NƯỚC )
  HELP ME :((( CẦN RẤT RẤT GẤP :((

    bởi cuc trang 06/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • mình viết nhầm , là 30000 N/\(m^3\) , 10000 N/ \(m^3\)

    bởi Thành Phú 06/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1