Tính nhiệt lượng mà cơ thể ta hấp thụ khi uống 0,5 lít nước ở nhiệt độ 60⁰C ?

bởi Lê Minh Bảo Bảo 19/01/2019

Bài 1: Một thỏi đồng 450g được đun nóng đến 230⁰C rồi thả vào chậu nhôm khối lượng 200g chứa nước cùng ở nhiệt độ 25⁰C. Khi cân bằng nhiệt nhiệt độ là 30⁰C. Tìm khối lượng nước trong chậu. Biết nhiệt dung riêng của đồng, nhôm, nước lần lượt là:

c1 = 3805 J/kg.K; c2 = 880 J/kg.K; c3 = 4200 J/kg.K.

Bài 2: Phải pha trộn bao nhiêu nước ở 80⁰C vào nước ở 20⁰C để được 90kg nước ở 60⁰C. Nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K.

Bài 3: Tính nhiệt lượng mà cơ thể ta hấp thụ khi uống 0,5 lít nước ở nhiệt độ 60⁰C. Nhiệt độ cơ thể là 37⁰C.

Câu trả lời (39)

 • -Bài 1: tóm tắt

  m1 = 450g = 0,45 kg ; t1 = 230 độ C

  m2 = 200g = 0,2 kg ; t2 = t3 = 25 độ C

  t = 30 độ C

  c1 = 3805 J/kg.k ; c2 = 880 J/kg.k ; c3 = 4200 J/kg.k

  m3 = ?

  giải

  -Nhiệt lượng thỏi đồng tỏa ra từ 230 độ C xuống 30 độ C là:

  Q = m1.c1.(t1-t)=0,45.3805.(230-30)=342450 J

  -Nhiệt lượng chậu nhôm và nước thu vào để tăng nhiệt độ từ 25 độ C lên 30 độ C là:

  Q' = (m2.c2 + m3.c3).(t - t2)

  = (0,2.880 + m3.4200).(30-25)

  = (176 + m3.4200).5

  = 880 + m3.21000

  -Theo PT cân bằng nhiệt ta có :

  Q =Q'

  \(\Rightarrow\) 342450 = 880 + m3.21000

  \(\Leftrightarrow\) 341570 = m3.21000

  \(\Leftrightarrow\) m3 = 16,26 kg

  bởi nguyễn bích ngọc 19/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • giúp mình với mai thi rồi:Nêu tất tần tật các công thức vật lí 8 ?

  bởi khanh nguyen 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • * Nhớ đến đâu mình ghi đến đây, có gì thì lên mạng tra hoặc mở sách ra nhé !

  * Công thức tính áp suất : \(p=\dfrac{F}{S}\)

  * Công thức tính áp suất chất lỏng : \(p=d.h\)

  * Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét : \(F_A=d_n.V\)

  * Công thức tính công : \(A=F.s\)

  * Công thức công suất : \(P=\dfrac{A}{t}\)

  * Công thức tính hiệu suất : \(H=\dfrac{A_{ci}}{A_{tp}}.100\%\)

  * Công thức tính quãng đường : \(s=v.t\)

  * Công thức tính nhiệt lượng : \(Q=m.c.\left(t_2-t_1\right)\)

  \(\left\{{}\begin{matrix}Q_{tỏa}=m_1.c_1.\left(t_1-t\right)\\Q_2=m_2.c_2.\left(t-t_2\right)\end{matrix}\right.\)

  * Công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra : \(Q=q.m\)

  * Hiệu suất của động cơ nhiệt : \(H=\dfrac{A}{Q}\)

  bởi Lon Ton Mèo Con 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Dùng ngọn lửa đèn cồn để làm nóng một lượng nước trong cốc

  - nhiệt lượng mà nước nhận được phụ thuộc vào các yếu tố nào ?Tại sao?

  - Hãy đưa ra những phương án thí nghiệm để kiểm tra Điều khẳng định đó

  2 có cách nào không dùng đèn cồn mà cũng làm cho nước trong cốc nóng lên được mô tả cách làm tại sao lại làm được như vậy.?

  3 Đỗ 2 cốc nước có nhiệt độ khác nhau vào nhau thì nhiệt độ cuối cùng của nước ở trong khoảng nào? vì sao em đoán được như vậy?

  bởi truc lam 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • -nhiệt lượng mà nước nhận được phụ thuộc vào nhiệt được chuyển từ ngọn lửa

  - ta dung 2 coc dựng nước như nhau sau đó ta đưa một ngọn lửa đèn cồn vào dưới 1 cốc

  tiếp theo ta sử dụng nhiệt kế đo nhiệt độ nước của 2 cốc nhiệt độ của cốc được ngọn lửa làm nóng sẽ có nhiệt độ lớn hơn từ đó ta suy ra được nhiệt lượng của cốc nước phụ thuộc vào ngọn lửa đèn cồn

  bởi Nhật Ánh 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một người thả 420g chì ở nhiệt độ 100 độ C vào 260g nước ở nhiệt độ 58 độ C làm cho nước nóng tới 60 độ C . Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K và bỏ qua sự hao phí nhiệt ra môi trường bên ngoài . Hãy tính

  a , Nhiệt độ của chì khi cân bằng nhiệt

  b , NHiệt lượng nước đã thu vào ?

  c , Nhiệt dung riêng của chì ?

  d , Nếu muốn nước và chì nóng tới nhiệt độ 75 độ C thì cần thêm vào một lượng chì ở nhiệt độ 150 độ C là bao nhiêu ?

  bởi Hoàng My 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Vì khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước và của chì là như nhau nên khi đó ta có to3 = to4 = 60oC

  b) 260g = 0,26kg

  Nhiệt lượng nước đã thu vào là:

  Q2 = m2c2(to4 - to2) = 0,26 . 4200 . (60 - 58) = 2184 (J)

  Vậy...

  c) 420g = 0,42kg

  Vì nhiệt lượng chì ở 100oC tỏa ra bằng nhiệt lượng nước thu vào nên ta có:

  Q1 = Q2 => m1c1(to1 - to3) = Q2

  => 0,42 . c1 (100 - 60) = 2184

  => 16,8c1 = 2184 => c1 = 130 (J/kg.K)

  Vậy...

  d) Nhiệt lượng chì ở 150oC tỏa ra để hạ nhiệt độ xuống 75oC là:

  Q3 = m3c1(to5 - to6) = m3 . 130 . (150 - 75) = 9750m3 (J)

  Nhiệt lượng chì ở 100oC tỏa ra để hạ nhiệt độ xuống 75oC là:

  Q4 = m1c1(to1 - to6) = 0,42 . 130 . (150 - 75) = 4095 (J)

  Nhiệt lượng nước thu vào để tăng nhiệt độ lên 75oC là:

  Q5 = m2c2(to6 - to2) = 0,26 . 4200 . (75 - 58) = 18564 (J)

  Vì tổng nhiệt lượng chì ở 150oC và 100oC tỏa ra bằng nhiệt lượng nước thu vào nên ta có: Q3 + Q4 = Q5

  => 9750m3 + 4095 = 18564

  => 9750m3 = 14469

  => m3 = 1,484 (kg)

  Vậy...

  bởi Nguyen Hai 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • giúp mình nhé cảm ơn nhiều. a một ấm nhôm có khối lượng 0,4 kg chứa 2l nước ở nhiệt độ 25độ C hãy tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lầm lượt là C1=880J/kg.K,C2=4200J/kg.K

  b, rót vào ấm đó một lượng m3 nước ở nhiệt độ 20 độ C thì nhiệt độ khi cân bằng của hỗn hợp là 65 độ C hãy tính khối lượng m3 đã rót vào

  liên quan đến vật lí lớp 8

  bởi minh thuận 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt
  m1=0,4 kg
  c1=880 J/kg.K
  v2=2l=>m2=2 kg
  c2=4200 J/kg.K
  t1=25 độ C
  t2=100 độ C
  _______________
  A.Q=?

  B.m3=? (t3=20 độ C, t=65 độ C)
  A.Bài làm
  Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước
  Q=Q1+Q2
  <=> m1.c1(t2-t1)+m2.c2(t2-t1)
  <=>(t2-t1)(m1.c1+m2.c2)

  <=>(100-25)(0,4.880+2.4200)

  <=>656400J

  B.

  Theo phương trình cân bằng nhiệt ta có:

  Qtỏa=Qthu

  <=>m2.c2(t2-t)=m3.c2(t-t3)

  <=>\(\dfrac{m2}{m3}=\dfrac{t-t3}{t2-t}\\ < =>\dfrac{2}{m3}=\dfrac{65-20}{100-65}\\ < =>m3=\dfrac{2\left(100-65\right)}{65-20}=1,56kg\)

  mình ko bt có đúng hay không, bạn tính lại xem sao nha

  mình làm ngắn gọn mong bạn sẽ hiểuhaha

  bởi Trương Ngọc 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một máy khi hoạt động với công suất \(P\) = 1500W thì nâng được vật nặng m =120kg lên độ cao 16m trong 20 giây .

  a, Tính công mà máy đã thực hiện được trong thời gian nâng vật ?

  b, Tính hiệu suất của máy trong quá trính làm việc ?

  c, Nêu một vài nguyên nhân khiến hiệu suất máy không đạt 100%

  bởi Nguyễn Xuân Ngạn 27/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Thuy Kim

  Người ta thả 1 miếng đồng có khối lượng 0,5kg vào 500g nước. Miếng đồng nguội đi từ 80oC xuống 20oC. Hỏi nước nhận được 1 nhiệt lượng bằng bao nhiêu và nước nóng lên thêm bao nhiêu độ? Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380j/kg.K, của nước là 4200j/kg.K

 • Đan Nguyên

  Một nồi đồng có khối lượng 200g chứa 3l nước. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun nồi nước này từ 20 độ c đến khi nước sôi. Nhiệt dung riêng của nước 4200J/kg. K

  Giúp mình với t2 thi r

 • minh thuận

  Có hai bình cách nhiệt. Bình 1 chứa 10kg nước ở nhiệt độ 60oC, bình 2 chứa 2kg nước ở nhiệt độ 20oC. Người ta rót một lượng nước ở bình một sang bình 2, khi có cân bằng nhiệt lại rót một lượng nước từ bình 2 sang bình 1. Khi đó nhiệt độ bình một là 58oC.

  a. Tính khối lượng nước đã rót và nhiệt độ của bình 2

  b. Tiếp tục làm như vậy rất nhiều lần, tìm nhiệt độ mỗi bình

  Cho rằng không có sự mất mát nhiệt lượng trong các quá trình rót nước giữa các bình

 • Phan Thiện Hải

  1. Tính nhiệt lượng để đun sôi 1,5 lít nước ở 30 độ C đựng trong một ấm nhôm có khối lượng là 0,45 kg, biết nhiệt dung riêng của nước là 4.200 J/Kg. K của nhôm là 880 J/Kg. K

  2. Khối chì 300 gam ở nhiệt độ 100 độ C được thả vào trong 250 gam nước ở 58,5 độ C làm cho nước nóng lên đến 60 độ C thì ngừng lại. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4.200 J/Kg. K

  a. Tính nhiệt lượng mà nước để hấp thụ.

  b. Tính nhiệt dung riêng của chì.

  Giúp mk vs. Mk chuẩn bị ktra cúi học kì rrrr

 • sap sua

  Cho một bình cách nhiệt chứa nước ở nhiệt độ t không dùng để làm nguội và 2 thanh sắt giống nhau nung nóng đến 90 độ C. Thả thanh thứ nhất vào bình , sau khi cân bằng nhiệt , nhiệt độ của nước trong bình 20 độ C .Thả tiếp thanh thứ 2 vàở bình thì nhiệt độ của nước trong bình khi có cân bằng nhiệt : 25 độ C .Tìm nhiệt độ ban đầu của nước

 • thúy ngọc

  Một cái bình bằng đồng có k/l bằng 120g chứa 0,8 lít nước ở nhiệt độ \(18^0C\)người ta thả vào bình nước một thời chỉ có k/l 450g và nhiệt độ \(95^0C\) . Tính nhiệt độ của thời chi , nước và bình khi cân bằng nhiệt .Cho biết NRR của nước là 4200J/kg.K, của chi là 130J/Kg.K , của đồng là 380 J/Kg.K

 • Dell dell

  Bài 1: Một nồi nhôm khối lượng 0,4 kg đựng 0,2 kg nước được đun trên bếp. Hỏi nồi cần nhận nhiệt lượng bao nhiêu để làm cho nồi nước nóng lên từ 30⁰C đến 100⁰C.

  Bài 2: Một hỗn hợp gồm ba chất lỏng không có tác dụng hoá học với nhau có khối lượng lần lượt là m1 = 1 kg, m2 = 2 kg, m3 = 3 kg. Biết nhiệt dung riêng và nhiệt độ của chúng lần lượt là:

  c1 = 2000 J/kg.K, t1 = 10⁰C, c2 = 4000 J/kg.K, t2 = 10⁰C,

  c3 = 3000 J/kg.K, t3 = 50⁰C.

  Tìm:

  a. Nhiệt độ hỗn hợp khi cân bằng nhiệt.

  b. Nhiệt lượng để làm nóng hỗn hợp từ điều kiện ban đầu đến 30⁰C.

 • Mạn Châu

  Bài 1: Một chiếc xe phải đi từ A đến B trong khoảng thời gian quy định là t ( giờ). Nếu xe chuyển động từ A đến  B với vận tốc là 48km/h, xe sẽ đi đến B sớm hơn 15 phút so với thời gian quy định . Nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc là 12km/h xe sẽ đén B trễ hơn so với thời gian quy định.

  a)tìm chiều dài quãng đường Ab và thời gian quy định
  b) Để chuyển động A đến B đúng thời gian quy định t, xe chuyển động từ A đến C ( trên quãng đường AB) với vận tốc là 48km/h rồi tiếp tục chuyển động từ C đến B với vận tốc là 12km/h. Tính chiều dài quãng đường AC.
  Bài 2 Một bình thông nhau hình chữ U mỗi nhánh có tiết diện 5 cen ti mét khối chứa nước có trọng lượng riêng là 10000. Người ta đổ vào nhánh trái lượng dầu có trọng lượng là 8000 thì thấy mực chất lỏng trong hai  nhánh chênh lệch nhau 8cm.Tính
  a) Tính độ cao của cột dầu ở nhánh trái.
  b) Khối lượng dầu đã đổ vào nhánh trái.
  Bài 3: Cho hai bình cách nhiệt. Bình một chứa 4kg nước ở nhiệt độ là 20°C bình hai chứa 8kg nước ở nhiệt độ là 40°C. Người ta rót m=1kg nước từ bình hai sang bình một. Sau khi nhiệt độ ở bình một cân bằng , người ta rót một lượng nước m từ bình một sang bình hai.Hãy tính nhiệt độ ở bình hai sau khi có sự cân bằng nhiệt.
   

 • Trần Hương Giang

  hai quả cầu kim loại có khối lượng bằng nhau được treo vào hai đĩa của 1 cân đòn. hai quả cầu có khối lượng lần lượt là D1 là 7,8g/cm D2 là 2,6 g/cm nhúng qua cầu thứ nhất vào chất lỏng có khối lượng riêng D3 quả cầu hai vaò chất lỏng có klr D4 thif cân mất thăng bằng . để cân thăng bằng trở lại ta phải bỏ vào đĩa có quả cầu thứ hai một khối lượng m1 bàng 17g đổi hai chậu chất lỏng cho nhau để cân thăng bằng ta phải thêm m2 =27g cũng vào đĩa cân thứ hai. tim tỉ số hai KLR của hai chất lỏng

 • Phạm Ngọc

  bình A chứa 3kg nước ở 20C .Binh B chứa 4kg nước ử 30C .Dầu tiên trút 1 ca nước từ bình A sang bình B .Sau khi cân bằng nhiệt trrút 2 ca nước từ bình B sang bình A .Nhiệt độ cân bằng của bình A là 24C. Tính nhiệt độ của bình B khi cân bằng nhiệt và khối lượng của ca nước .Cho ragừ khối lượng của ca nước bằng nhau và chỉ có sự trao đổi nhiệt của nước 2 bình