Tính áp suất xe tải 4 bánh có khối lượng 5 tấn tác dụng lên mặt đường?

bởi Mai Trang 22/09/2018

mot xe tải 4 bánh có khối lượng 5 tấn S tiếp xúc của mỗi bánh xe mặt đất là 5 dm^2 . tính áp suất tác dụng lên mặt đường

Câu trả lời (1)

 • Tóm tắt:

  \(m=5 tấn=5000kg\\ S_{1banh}=5dm^2=0,05m^2\\ \overline{p=?}\)

  Giải:

  Trọng lượng của xe tải đó là:

  \(P=10.m=10.5000=50000\left(N\right)\)

  Diện tích tiếp xúc của xe với mặt đường là:

  \(S=4.S_{1banh}=4.0,05=0,2\left(m^2\right)\)

  Áp suất xe tải tác dụng lên mặt đường là:

  \(p=\dfrac{P}{S}=\dfrac{50000}{0,2}=250000\left(Pa\right)\)

  Vậy áp suất mà xe tác dụng lên mặt đường là: 250000Pa

  bởi Võ Thị Thu Phương 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan