Tính áp suất do cột dầu gây ra tại đáy bình và tại một điểm cách mặt thoáng 0,2m ?

bởi Quế Anh 22/09/2018

Một bình hình trụ cao 1,5m chứa đầy dầu. Tính áp suất do cột dầu gây ra tại đáy bình và tại một điểm cách mặt thoáng 0,2m. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8000 N/m3

Câu trả lời (1)

 • Giải :

  Áp suất cột dầu gây ra tại đáy bình là :

  p = d x h = 8000 x 1,5 = 12000 (N/m2).

  Áp suất cột dầu gây ra tại một điểm cách mặt thoáng 0,2m là :

  p' = d x h' = 8000 x 0,2 = 1600 (N/m2).

  bởi Tâm Anh Trần 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan