Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy xuất hiện các bọt khí ở đáy bình ?

bởi Co Nan 24/01/2019

ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy xuất hiện các bọt khí ở đáy bình

Câu trả lời (9)

 • Nhiệt độ vào khoảng 80 - 86 độ C là sẽ bắt đầu có các bọt khí ở đáy bình sẽ xuất hiện.

  bởi Trương Công Thành 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giới hạn đo của nhiệt kế y tế loại thủy ngân .

  bởi Thùy Nguyễn 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nhiệt kế y tế loại thủy ngân có giới hạn đo từ 35độ C đến 42 độ C

  bởi võ trường NGUYÊN 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hãy tính xem 30 độ C, 37 độ C ứng với bao nhiêu độ F ?

  bởi Quế Anh 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giải:

  Ta có công thức: \(^oC=\dfrac{^oF-32}{1,8}\Rightarrow^oF=^oC.1,8+32\)

  Trường hợp 30 độ C:

  \(30^oC=30.1,8+32=86^oF\)

  Trường hợp 37 độ C:

  \(37^oC=37.1,8+32=95,6^oF\)

  Vậy:...

  bởi Nguyễn thị Phương anh 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • một khối kim loại đặc có khối lượng 162 g được thả chìm hoàn toàn vào bình chia độ thích hợp làm nước trong bình chia độ dâng từ vạch 120cm3 lên đến vạch 180cm3 . tìm khối lượng riêng của kim loại

  bởi Nguyễn Sơn Ca 27/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  \(m=162g=0,162kg\\ V_1=120cm^3=0,00012m^3\\ V_2=180cm^3=0,00018m^3\\ \overline{D=?}\)

  Giải:

  Thể tích của khối kim loại đó là:

  \(V=V_2-V_1=0,00018-0,00012=0,00006\left(m^3\right)\)

  Khối lượng riêng của kim loại đó là:

  \(D=\dfrac{m}{V}=\dfrac{0,162}{0,00006}=2700\left(kg/m^3\right)\)

  Vậy khối lượng riêng của kim loại đó là: 2700kg/m3

  bởi Ha Thi Huong Giang 27/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • khoảng 50 đô c

  bởi Phan Thái Hòa 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • khoảng 50 đô c

  bởi Phan Thái Hòa 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan