AMBIENT

Nói trọng lượng riêng của nhôm là 27000N/m3 có nghĩa là gì ?

bởi hồng trang 25/01/2019

Nói trọng lượng riêng của nhôm là 27000N/m3 có nghĩa là gì

ADSENSE

Câu trả lời (12)

 • Nói trọng lượng riêng của nhôm là 27000N/m3 có nghĩa là cứ 1m3 nhôm thì có trọng lượng là 27000N

  bởi Andrey Phó 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • :

  Chiều dài vật đo được là bao nhiêu?

  • 7,6 cm

  • 7,3 cm

  • 7 cm

  • 8cm

  bởi Nguyễn Lê Thảo Trang 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 7,6 cm

  tick mik na!!!haha

  bởi Nguyễn Dương 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • tính trọng lượng riêng bằng hai cachs

  bởi hi hi 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • tính trọng lượng riêng bằng hai cachs

  Trả lời :

  * Cách 1 :\(d=\dfrac{P}{V}\)

  Trong đó :

  d: trọng lượng riêng (N/m3)

  P : Trọng lượng (N)

  V: thể tích (m3)

  * Cách 2 : \(d=10.D\)

  Trong đó :

  d : trọng lượng riêng (N/m3)

  D: khối lượng riêng (kg/m3)

  10 : cho biết trọng lượng riêng gấp 10 lần khối lượng riêng

  bởi Khoảng Lặng 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • khi kéo một vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực như thế nào? Các máy cơ đơn giản thường dùng là gì?

  bởi Phạm Phú Lộc Nữ 28/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng thì phài dùng lực ít nhất bằng trọng lượng của vật

  3 loại máy cơ đơn giản : mặt phẳng nghiêng, ròng rọc, đòn bẫy.

  bởi Ngo Xuan Ha 28/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • là cứ 1 mét khối nhomm có trọng lượng là 27000N

  bởi Vua Ảo Tưởng 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một cốc đựng đầy nước có khối lượng tổng cộng là 260g. Người ta thả vào cốc một viên sỏi có khối lượng 28,8g. Sau đó đem cân thì có khối lượng tổng cộng là 276,8 g. Biết khối lượng riêng của nước là 1g/cm3 thì khối lượng riêng của sỏi là : .............kg/m3 ?

  bởi Thanh Nguyên 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khối lượng nước tràn ra là:

  \(m_{nt}=\left(260+28,8\right)-276,8=12\left(g\right)\)

  Từ công thức:\(D=\dfrac{m}{V}\Rightarrow V=\dfrac{m}{D}\)

  \(V_{nt}=\dfrac{m_{nt}}{D_{nt}}=\dfrac{12}{1}=12\left(cm^3\right)\)

  Do sói chiếm thể tích nước tràn ra nên \(V_{sỏi}=12\left(cm^3\right)\)

  Vậy KLR của sỏi là:\(D_{sỏi}=\dfrac{ms}{Vs}=\dfrac{28,8}{12}=2,4\)(g/cm3)

  bởi Trịnh Tấn Phúc 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Với các dụng cụ: Cốc thủy tinh, vật nặng, bình đựng nước có khối lượng riêng đã biết, cân. Làm thế nào để xác định Trọng lượng riêng của vật nặng.

  bởi Bánh Mì 01/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • (ý kiến riêng)

  B1: Dùng cân đo khối lượng của bình đựng nước, áp dụng công thức D = m:V ta được thể tích của bình đựng nước

  B2: Tiếp tục dùng cân đo khối lượng của vật nặng, áp dụng công thức P = 10m ta được trọng lượng của vật nặng

  B3: Thả vật nặng vào bình đựng nước, nước tràn ra cốc thủy tinh, đo thể tích nước trong cốc, ta được thể tích vật nặng (phải đổi đơn vị thành m3)

  B4: Áp dụng công thức d = P : V ta được trọng lượng riêng của vật nặng (đơn vị N/m3)

  Vậy ...

  bởi Nguyễn Thị Thu Hiếu 01/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA