ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Nêu khái niệm sự nóng chảy và sự đông đặc. Cho ví dụ.

Nêu sự nóng chảy và sự đông đặc, cho ví dụ

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (8)

 
 
 
 • -Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng
  -Sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn
  VD :+sự nóng chảy như đung nóng một cục thép,...
       +sự đông đặc như nước bị đông đá khi ở tº thấp

    bởi Thịị Nấm 19/04/2021
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn qua thể lỏng

  sự đông đặc là sự chuyển thừ thể lổng sang thể rắn

  vd:sự nóng chảy:bỏ nước đá vào trong ly nước nóng

      sự đông đặc: bỏ nước vào trong ngăn đông của tử lạnh

    bởi Phùng Huyền Giang 19/04/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • sự nóng chảy là sự chuyển từ thế rắn sang thể lỏng

  sự đông đặc là sự chuyển từ thế lỏng sang thể rắn

  vd: sự nóng chảy là khi người ta bỏ đồng vào lò nung 

        sự đông đặc là khi bỏ kem vào tủ lạnh

    bởi Hồ Nguyệt Anh 21/04/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Sự nóng chảy sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng

  sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn

  VD: 

  Sự nóng chảy: khi đun nóng cục vàng

  Sự đông đặc: khi nước đông đặc ở nhiệt độ thấp

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Sự nóng chảy sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng

  sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn

  VD: 

  Sự nóng chảy: khi đun nóng cục vàng

  Sự đông đặc: khi nước đông đặc ở nhiệt độ thấp

    bởi Pham Trung Nhan 25/04/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Sự nóng chảy: sự chuyển thể từ lỏng→rắn Vd: Nước đá để ngoài trời tan ra

  Sự đông đặc:   -------------------- rắn→lỏng Vd: nước để trong tủ lạnh thành đá

   

    bởi Do Minh Duy 03/05/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • sự chuyển thể từ chất rắn sang chất lỏng được gọi là sự nóng chảy,sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn được gọi là sự đông đặc.

  ví dụ: que kem lạnh để ngoài trời 1 lúc sau tan chảy thành nước.

    bởi Hoàng Ngọc Gia Hân 03/05/2021
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • nóng chảy:rắn =>lỏng

  đông đặc: lỏng =>rắn

    bởi Đô Tham 10/05/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 • chọn khẳng định sai

  A. Các chất rắn khác nhau co dãn vì nhiệt khác nhau

  B. Các chất rắn đều bị co lại vì nhiệt

  C. Các chất rắn khác nhau có sự co dãn vì nhiệt khác nhau

  D. Khi co dãn vì nhiệt, các chất rắn có thể gây ra lực lớn

  09/06/2021 |   0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1