Dùng một bình chia độ ghi tới cm3 chứa 55cm3 nước để đo thể tích của một hòn đá ?

bởi Allen Walker 31/03/2019

 Người ta dùng một bình chia độ ghi tới cm3 chứa 55cm3 nước để đo thể tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá chìm hẳn vào bình, mực nước trong bình dâng lên tới vạch 86cm3. Hỏi các kết quả ghi sau đây, kết quả nào đúng?

A. V = 86cm3

B.V = 55cm3

C. V = 31cm3

D. V = 141cm3

Câu trả lời (7)

 • Chọn C.

  Vì thể tích nước ban đầu trước khi thả hòn đá là (V = 55cm3). Thả hòn đá vào bình chia độ, mực nước bình chia độ dâng lên (V = 86cm3).

  Vậy thể tích hòn đá là: V = V - V = 86 - 55 = 31 (cm3).

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đáp án:

  c

  bởi Lê Thanh Ngọc 26/04/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • D

  bởi Hoshikoyo Yuri 20/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • D

  bởi Hacker 247 20/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • C

  bởi nghiêm tiến ngọc 17/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan