Tìm cường độ điện trường tại M là trung điểm của AB cùng nằm trên đường sức điện do 1 điện tích điểm Q gây ra

bởi Lê Tấn Thanh 10/09/2018

Cho 2 diểm AB cùng nằm trên đường sức điện do 1 điện tích điểm Q gây ra biết Ea = 25 V/m, Eb = 16 V/m. Tìm cường độ điện trường tại M là trung điểm của AB

Câu trả lời (1)

 • Hỏi đáp Vật lý

  EA = 25V/m

  EB = 16V/m

  EA = \(\dfrac{kQ}{r^2A}\) \(\dfrac{E_A}{E_B}\) = \(\dfrac{rB^2}{rA^2}\)\(\dfrac{rB}{rA}\) = \(\sqrt{\dfrac{25}{16}}\) = \(\dfrac{5}{4}\)

  EB = \(\dfrac{kQ}{r^2B}\)

  M là trung điểm của AB: rM = \(\dfrac{rA+rB}{2}\)

  (vì rA + rB = AB + 2QA = 2(AM + QA) = 2MQ = 2rM)

  ⇒ rM = \(\dfrac{rA+2rA}{2}\) = \(\dfrac{3}{2}\)rA

  EM = \(\dfrac{kQ}{rM^2}\)\(\dfrac{E_M}{E_A}\) = \(\dfrac{rA^2}{rM^2}\) = \(\dfrac{rA^2}{\left(\dfrac{3}{2}rA\right)^2}\) = \(\dfrac{4}{9}\)

  EM = \(\dfrac{4}{9}\).EA = \(\dfrac{4}{9}\).25 = \(\dfrac{100}{9}\)(V/m)

  bởi Dương Hùng 10/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan