YOMEDIA
NONE

Tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm trong không khí, đặt hai điện tích \({q_1}\; = {\rm{ }} - {3.10^{ - 6}}C,\;{\rm{ }}{q_2}\; = {\rm{ }}{8.10^{ - 6}}C\). Xác định lực điện trường tác dụng lên điện tích \({q_3}\; = {\rm{ }}{2.10^{ - 6}}C\) đặt tại C. Biết AC = 12 cm, BC = 16 cm.

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Các điện tích q1 và q2 tác dụng lên điện tích q3 các lực \(\overrightarrow{{{F}_{1}}}\) và \(\overrightarrow{{{F}_{2}}}\) có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn: 

  \({{F}_{1}}={{9.10}^{9}}\frac{\left| {{q}_{1}}{{q}_{3}} \right|}{A{{C}^{2}}}=3,75\text{ }N\)

   \({{F}_{2}}={{9.10}^{9}}\frac{\left| {{q}_{2}}{{q}_{3}} \right|}{B{{C}^{2}}}=5,625\text{ }N.\)

     Lực tổng hợp do q1 và q2 tác dụng lên q3 là:\(\overrightarrow{F}=\overrightarrow{{{F}_{1}}}+\overrightarrow{{{F}_{2}}}\);có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn: \(=\sqrt{F_{1}^{2}+F_{2}^{2}}\approx 6,76N\)

    bởi An Vũ 23/04/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON