YOMEDIA
ZUNIA12

Một người cận thị về già chỉ có thể nhìn rõ những vật nằm trong khoảng cách mắt từ 50 cm đến 125 cm. Để nhìn rõ những vật ở rất xa mà mắt không phải điều tiết người đó phải đeo kính sát mắt có độ tụ D1. Để nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 25 cm người đó phải dán thêm vào D1 một thấu kính mỏng đồng trục có độ tụ D’ gần giá trị nào nhất? Biết hai thấu kính ghép sát đồng trục có thể thay thể bằng thấu kính tưong đương có độ tụ bằng tổng độ tụ của hai thấu kính trên.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • + Nếu kính đeo sát mắt:

  • Chữa cận: \({{D}_{1}}=\frac{1}{-O{{C}_{V}}}=\frac{1}{-1,25}=-0,8\left( dp \right)\)

  • Chữa viễn: \({{D}_{2}}=\frac{1}{0,25}+\frac{1}{-O{{C}_{V}}}=\frac{1}{0,25}+\frac{1}{-0,5}=+2\left( dp \right)\)

  \(\xrightarrow{{{D}_{2}}={{D}_{1}}+{{D}^{/}}}{{D}^{/}}=2-\left( -0,8 \right)=2,8\left( dp \right)\)

    bởi Nguyễn Ngọc Sơn 16/03/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF