YOMEDIA
ZUNIA12

Một kính hiển vi mà vật kính có tiêu cự 1 cm, thị kính có tiêu cự 6 cm, khoảng cách hai thấu kính là 18,3 cm. Người quan sát có giới hạn nhìn rõ từ 24 cm đến vô cùng, đặt mắt sát thị kính để quan sát ảnh một vết mỡ AB phía trên tấm kính trong trạng thái điều tiết tối đa. Giữ kính cố định, lật úp tấm kính thì khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên vật mà người đó còn phân biệt được ảnh của chúng qua kính là x. Năng suất phân li của mắt là 3.10-4 rad. Nấu tấm có độ dày 0,009 cm và chiết suất 1,5 giá trị x gần giá trị nào?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • + Khi trong trạng thái điều tiết tối đa: \({{d}_{M}}=O{{C}_{C}}=24cm\Rightarrow d_{2}^{/}=-24cm\)

  \(\Rightarrow {{d}_{2}}=\frac{d_{2}^{/}{{f}_{2}}}{d_{2}^{/}-{{f}_{2}}}=4,8\left( cm \right)\Rightarrow d_{1}^{/}=\ell -{{d}_{2}}=13,5\left( cm \right)\Rightarrow {{d}_{1}}=\frac{d_{1}^{/}{{f}_{1}}}{d_{1}^{/}-{{f}_{1}}}=1,08\left( cm \right)=a\)

  + Khi lật úp kính lúp, tấm kính có tác dụng tựa như dịch vật theo chiều truyền ánh sáng một đoạn:

  \(\Delta x=e\left( 1-\frac{1}{n} \right)=0,003\left( cm \right)\) nên vật chỉ còn cách vật kính một đoạn:

  \({{d}_{1}}=a+e-\Delta s=1,08+0,009-0,003=1,086\left( cm \right)\)

  \(\Rightarrow d_{1}^{/}=\frac{{{d}_{1}}f}{{{d}_{1}}-{{f}_{1}}}=\frac{543}{43}\Rightarrow {{d}_{2}}=\ell -d_{1}^{/}=\frac{2439}{430}\Rightarrow \left| {{k}_{1}} \right|=\left| \frac{-{{f}_{1}}}{{{d}_{1}}-{{f}_{1}}} \right|=\frac{500}{43}\)

  \(\Rightarrow AB\ge \varepsilon \frac{{{d}_{2}}}{\left| {{k}_{1}} \right|}={{3.10}^{-4}}.\frac{24,39/430}{500/43}=1,{{4634.10}^{-6}}\left( m \right)\)

    bởi Nhat nheo 16/03/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF