YOMEDIA
NONE

Một dẫn có dòng điện I1=5A đặt tại điểm A. Tại điểm B cách A 5cm người ta đặt một dòng điện I2 ngược chiều với I1. Biết lực tương tác giữa hai dây dẫn là 2,5.10−4N. Giá trị của I2 là?

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

  • Ta có, lực tương tác giữa hai dây dẫn: \(F = {2.10^{ – 7}}\frac{{{I_1}{I_2}}}{r}\)

    ⇒ Cường độ dòng điện \({I_2} = \frac{{F.r}}{{{{2.10}^{ – 7}}.{I_1}}} = \frac{{2,{{5.10}^{ – 4}}.0,05}}{{{{2.10}^{ – 7}}.5}} = 12,5A\)

      bởi Vũ Hải Yến 10/05/2022
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON