YOMEDIA
ZUNIA12

Hai gương phẳng (G), \(({G}')\) tạo với nhau một góc \(\alpha =45{}^\circ \), mặt phản xạ hướng vào nhau. Một tia sáng tới SI phản xạ một lần trên mỗi gương rồi ló ra ngoài.

a) Vẽ (có giải thích) đường đi của các tia sáng trong các trường hợp:

- Tia sáng tới gương (G) trước.

- Tia sáng tới gương \(({G}')\) trước.

- Tia sáng tới song song với một trong hai gương.

b) Tính góc lệch của tia sáng tức là góc mà ta phải quay tia tới để cho phương của nó trùng với phương của tia phản xạ. Góc này phụ thuộc thế nào vào thứ tự phản xạ và vào góc tới?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a) Vẽ đường đi của các tia snág

  - Tia sáng tới gương (G) trước

  Lấy \({{S}_{1}}\) đối xứng với S qua G.

  Lấy \({{S}_{2}}\) đối xứng với \({{S}_{1}}\) qua \({G}'\).

  Nối \({{S}_{1}}I\) cắt \({G}'\)tại J; nối \({{S}_{2}}J\) kéo dài thành JM.

  Đường đi của tia snág là SIJM (hình vẽ).

  - Tia sáng tới gương \(({G}')\) trước: Tương tự, ta vẽ được đường đi của tia sáng tới gương \({G}'\) trước (bạn đọc tự vẽ).

  b) Góc lệch của tia sáng

  Ta có: \(\widehat{N}+\widehat{O}=180{}^\circ \)                                       (1)

  Mặt khác: \({{i}_{1}}+{{i}_{2}}+\widehat{N}=180{}^\circ \)                              (2)

  \(\Rightarrow {{i}_{1}}+{{i}_{2}}=\widehat{O}=45{}^\circ \)

  Tam giác MIJ cho: \(\beta =2{{i}_{1}}+2{{i}_{2}}=2.45=90{}^\circ \).

  Vậy: + Góc mà ta phải quay tia tới để cho phương của nó trùng với phương của tia phản xạ là \(90{}^\circ \).

  + Góc này luôn bằng 2 lần góc hợp bởi hai gương nên không phụ thuộc vào thứ tự phản xạ và vào góc tới.

    bởi Xuan Xuan 22/02/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF