YOMEDIA
ZUNIA12

Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số trên hai đường thẳng song song kề nhau cách nhau 5 cm và song song với Ox có đồ thị li độ như hình vẽ. Vị trí cân bằng của hai chất điểm đều ở trên một đường thẳng qua góc tọa độ và vuông góc với Ox. Biết t2 – t1 = 1,08 s. Kể từ lúc t = 0, hai chất điểm cách nhau \(5\sqrt{3}\) cm lần thứ 2016 là

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • + PT dao động của 2 vật: 

  \(\left\{ \begin{align} & {{x}_{1}}=5\cos \omega t \\ & {{x}_{2}}=5\sqrt{3}\cos \left( \omega t+\frac{\pi }{2} \right) \\ \end{align} \right.\)

  + Khi đồ thị cắt nhau, tức là 2 vật cùng nằm trên một đường thẳng vuông góc với Ox, khi đó: \({{x}_{2}}-{{x}_{1}}=0\)

  \(\Rightarrow \omega t=-\frac{\pi }{6}+k\pi \Rightarrow \left\{ \begin{align} & {{t}_{1}}=\frac{5\pi }{6\omega }\left( k=1 \right) \\ & {{t}_{2}}=\frac{23\pi }{6\omega }\left( k=4 \right) \\ \end{align} \right.\Rightarrow \omega =\frac{3\pi }{1,08}\)

  + Gọi d là khoảng cách giữa hai vật: \({{d}^{2}}={{\left( {{x}_{2}}-{{x}_{1}} \right)}^{2}}+{{5}^{2}}\Rightarrow \left| {{x}_{2}}-{{x}_{1}} \right|=5\sqrt{2}\)

  + Bấm máy \({{x}_{2}}-{{x}_{1}}=10\cos \left( \omega t+\frac{2\pi }{3} \right)\)

  + Nhận thấy lần thứ 2016 = lần thứ 4 \(+\frac{2012}{4}\)

  + Thời gian cần tính: \(t=\frac{19T}{24}+503T=362,73s\)

    bởi Aser Aser 22/02/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON