YOMEDIA
ZUNIA12

Dây tóc một bóng đèn điện loại 220V-100W được làm bằng vonfram có hệ số nhiệt điện trở là α = 4,5.10-3K-1. Tính điện trở của dây tóc của đèn khi:

-Thắp sáng bình thường ở 2000oC.

-Không thắp sáng ở nhiệt độ 20oC.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • -Khi đèn được thắp sáng bình thường ở 2000oC:

  R2000 = \(\frac{{{\text{U}}^{\text{2}}}}{\text{P}}\text{ = }\frac{\text{22}{{\text{0}}^{\text{2}}}}{\text{100}}\text{ = 484 }\!\!\Omega\!\!\text{ }\)

  -Khi đèn không được thắp sáng ở nhiệt độ 20oC:

  R2000 = R20[1 + α(2000 – 20)]

  =>  R20 = \(\frac{{{\text{R}}_{\text{2000}}}}{\text{1+ }\!\!\alpha\!\!\text{ (2000-20)}}\text{ = }\frac{484}{1+4,{{5.10}^{-3}}(2000-20)}\) = 48,8Ω

  Vậy: Điện trở dây tóc của đèn khi được thắp sáng là 484Ω và khi không thắp sáng là 48,8Ω.

  A. Chú ý: Có thể sử dụng công thức gần đúng: R20 \(\approx \text{ }{{\text{R}}_{\text{2000}}}\text{ }\!\![\!\!\text{ 1+}\alpha \text{(20-2000) }\!\!]\!\!\text{  = 48,8}\Omega \).

    bởi Sasu ka 23/02/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF