YOMEDIA
NONE

Chọn phương án đúng nhất? Điện trường đều là điện trường có những gì?

 A Độ lớn của điện trường tại mọi điểm là như nhau

 B Véctơ tại mọi điểm đều bằng nhau

 C Chiều của véctơ cường độ điện trường không đổi

 D Độ lớn do điện trường đó tác dụng lên điện tích thử là không đổi

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

  • Tại mọi điểm trong điện trường, các véctơ cường độ điện trường là như nhau

    => Chọn B

      bởi Đào Thị Nhàn 23/04/2022
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON