YOMEDIA
ZUNIA12

Cho mạch điện như Hình 2.18. Cho biết \({R_1} = 15\Omega ;{R_2} = 30\Omega ;{R_3} = 45\Omega \) điện trở trong của ampe kế nhỏ không đáng kể ; \({U_{AB}} = 75V.\)

a, Cho \({R_4} = 10\Omega \) thì ampe kế chỉ bao nhiêu ?

b, Điều chỉnh \({R_4}\) để ampe kế chỉ số không. Tính trị số \({R_4}\) khi đó.

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • a, Vì \({R_A} = 0\) nên \({U_{CD}} = 0\) và có thể nối C và D với nhau. Mạch điện có dạng \(\left( {{R_1}//{R_3}} \right)nt\left( {{R_2}//{R_4}} \right).\)

  \(\eqalign{
  & {R_{AB}} = {R_{13}} + {R_{24}}\cr& \;\;\;\;\;\;\;\;= {{{R_{1}R_3}} \over {{R_1} + {R_3}}} + {{{R_{2}}R_4} \over {{R_2} + {R_4}}} \cr&\;\;\;\;\;\;= {{15.45} \over {15 + 45}} + {{30.10} \over {30 + 10}} = 18,75\Omega \cr
  & I = {{{U_{AB}}} \over {{R_{AB}}}} = 4A;\cr&{U_{AC}} = I{R_{13}} = 45V\cr& \Rightarrow {I_1} = {{{U_{AC}}} \over {{R_1}}} = {{45} \over {15}} = 3A \cr
  & {U_{CB}} = I{R_{24}} = 4.7,5 = 30V;\cr&{I_2} = {{{U_{CB}}} \over {{R_2}}} = {{30} \over {30}} = 1A \cr} \)

  Vì \({I_1} > {I_2},\) dòng điện qua ampe kế có chiều từ C đến D và có cường độ \({I_A} = {I_1} - {I_2} = 2A.\)

  b, \({I_A} = 0,\) mạch cầu cân bằng nên : 

  \({{{R_1}} \over {{R_2}}} = {{{R_3}} \over {{R_4}}},\) suy ra \({R_4} = {{{R_2}{R_3}} \over {{R_1}}} = {{30.45} \over {15}} = 90\Omega \)

    bởi Lê Viết Khánh 05/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON