YOMEDIA
ZUNIA12

Cho mạch điện như Hình 2.15. Cho biết \({U_{AB}} = 30V;\) \({R_1} = {R_2} = {R_3} = {R_4} = {R_5} = 10\Omega .\) Điện trở của ampe kế không đáng kể. Tìm \({R_{AB}},\) số chỉ của ampe kế và cường độ dòng điện qua các điện trở.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Vì \({R_A} = 0\) nên có thể chập hai điểm D và B làm một và sơ đồ có thể vẽ như Hình 2.2G.

  Các điện trở được mắc như sau :

  \({R_2}//\left[ {{R_1}nt\left( {{R_3}//{R_4}} \right)} \right]\)

  Ta có:

  \(\eqalign{
  & {R_{34}} = {{{R_3}{R_4}} \over {{R_3} + {R_4}}} = 5\Omega \cr
  & {R_{134}} = {R_1} + {R_{34}} = 15\Omega \cr
  & {R_{AB}} = {{{R_2}{R_{134}}} \over {{R_2} + {R_{134}}}} = 6\Omega \cr} \)

  Biết \({U_{AB}} = 30V,\) ta có: 

  \(\eqalign{
  & {I_{AB}} = {{{U_{AB}}} \over {{R_{AB}}}} = 5A \cr
  & {I_2} = {{{U_{AB}}} \over {{R_2}}} = 3A \cr
  & {I_{134}} = {{{U_{AB}}} \over {{R_{134}}}} = 2A \Rightarrow {I_1} = 2A \cr} \)

  Vì \({R_3} = {R_4}\) nên \({I_3} = {I_4} = {{{I_1}} \over 2} = 1A.\)

  Theo hình vẽ, ta có \({I_A} = {I_{AB}} - {I_3} = 5 - 1 = 4A.\)

    bởi Hữu Trí 05/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF