YOMEDIA
ZUNIA12

Cho 3 bản kim loại phẳng A, B, C có tích điện và đặt song song như hình. Cho \({{d}_{1}}=5cm,\,\,{{d}_{2}}=8cm\). Coi điện trường giữa các bản là đều và có chiều như hình vẽ. Cường độ điện trường tương ứng là \({{E}_{1}}={{4.10}^{4}}V/m,\,\,{{E}_{2}}={{5.10}^{4}}V/m\). Tính điện thế của bản B và bản C nếu lấy gốc điện thế là điện thế bản A.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Nếu M, N không nằm trên đường sức, khi đó công thức tính hiệu điện thế sẽ là:

  \({{U}_{MN}}=Ed\cos \alpha \), trong đó \(\alpha =\left( \overrightarrow{MN},\overrightarrow{E} \right)\)

  Vì lấy gốc điện thế tại bản A nên \({{V}_{A}}=0\)

  \({{U}_{AB}}={{E}_{1}}.{{d}_{1}}=0,{{05.4.10}^{4}}=2000V=-{{V}_{B}}\)

  Từ đó suy ra \({{V}_{B}}=-2000V\)

  Ta có \({{U}_{AC}}={{U}_{AB}}+{{U}_{BC}}=2000-{{E}_{2}}{{d}_{2}}=2000-{{5.10}^{4}}.0,08=-2000V={{V}_{A}}-{{V}_{C}}\)

  Mà \({{V}_{A}}=0\) nên từ đó suy ra \({{V}_{C}}=2000V\).

    bởi Lê Tấn Thanh 15/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON