YOMEDIA
ZUNIA12

Bạc có nguyên tử lượng (khối lượng mol) A = 108, khối lượng riêng D = 10,5(g/cm3). Tính mật độ electron tự do trong bạc, biết rằng trung bình mỗi nguyên tử bạc cung cấp 1,3 electron tự do.

Biết điện dẫn suất của bạc σ = 6,8.107(Ω.m)-1; số Avogadro NA = 6,023.1023mol-1; e = 1,6.10-19C, tính độ linh động của electron trong bạc.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Mật độ electron tự do và độ linh động của electron trong bạc

  Ta có: n0 = 1,3.\(\frac{{{\text{N}}_{\text{A}}}}{\text{A}}\text{D = 1,3}\text{.}\frac{6,{{023.10}^{23}}}{108}.10,{{5.10}^{6}}\) = 7,6.1028(e/m3).

  \(\text{ }\!\!\mu\!\!\text{  = }\frac{\text{ }\!\!\sigma\!\!\text{ }}{{{\text{n}}_{0}}\text{e}}\text{ = }\frac{6,{{8.10}^{7}}}{7,{{6.10}^{28}}.1,{{6.10}^{-19}}}\) = 5,6.10-3(m2/V.s).

  Vậy: Mật độ electron tự do trong bạc là n0 = 7,6.1028(e/m3); độ linh động của electron trong bạc là \(\text{ }\!\!\mu\!\!\text{  = }\frac{\text{ }\!\!\sigma\!\!\text{ }}{{{\text{n}}_{0}}\text{e}}\text{ = }\frac{6,{{8.10}^{7}}}{7,{{6.10}^{28}}.1,{{6.10}^{-19}}}\) = 5,6.10-3(m2/V.s).

    bởi Sasu ka 23/02/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF