Tính độ lớn của lực để vật chuyển động với gia tốc bằng 1,25 m/s2 ?

bởi Allen Walker 04/02/2019

Một vật có khối lượng m = 4,0 kg chuyển động trên mặt sàn nằm ngang dưới tác dụng của một lực F hợp với hướng chuyển động một góc α = 30o (Hình 21.6) . Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là μt = 0,30. Tính độ lớn của lực để:

a) Vật chuyển động với gia tốc bằng 1,25 m/s2.

b) Vật chuyển động thẳng đều. Lấy g = 10 m/s2.

Câu trả lời (1)

 •  

  Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

  a) Các lực tác dụng lên vật được biểu diễn như hình vẽ. Chọn hệ trục Ox theo hướng chuyển động, Oy vuông góc phương chuyển động.

  Áp dụng định luật II Niu – tơn ta được:

  Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

  Chiếu hệ thức vecto lên trục Ox ta được:

  Fcosα - Fms = ma (1)

  Chiếu hệ thức vecto lên trục Oy ta được:

  Fsinα - P + N = 0 ⇔ N = P - Fsinα (2)

  Mặt khác Fms = μtN = μt(P - Fsinα) (3)

  Từ (1) và (2) (3) suy ra:

  Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

  b) Để vật chuyển động thẳng đều (a = 0) ta có:

  Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

  ⇔ Fcosα - μt(P - Fsinα) ⇒ F = 12(N)

  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan