Thả chì vào đồng đang nóng, thì chì có chảy không?

bởi Lê Nữ Long Nhi 01/05/2019

Thả chì vào đồng đang nóng, thì chì có chảy không? tại sao? Cho biết nhiệt độ nóng chảy của chì la327C và đồng là 1083C

Câu trả lời (2)

 • chì sẽ chảy ra

  vì nhiệt độ nóng chẩy của chì là 327 độ C

  mà đồng chảy lúc 1083 độ C

  327<1083=> chì chảy

  bởi :-( RAYNE 01/05/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • chì sẽ chảy ra vì quá nhiệt độ cho phép

  bởi . Thư 02/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Hello Bro!

  Thí nghiệm vẽ ở hình 20.6 dùng để xác định xem thể tích củakhông khí tăng thêm bao nhiêu so với thể tích ban đầu khi nhiệt độ của nó tăng thêm 1°C. Giá trị này là Giải bài tập SBT Vật lý lớp 6 bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí, trong đó AV là độ tăng thể tích ban đầu của nó. Biết thể tích không khí ở nhiệt độ ban đầu là 100cm3, ĐCNN của ống thủy tinh là 0,5cm3. Hãy dựa vào thí nghiệm trong hình để xác định α.

  Giải bài tập SBT Vật lý lớp 6 bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí

 • Hello Bro!

  Câu nào sau đây nói về sự nở vì nhiệt của các chất khí ô-xi, hi-đrô và cac-bo-nic là đúng khi làm thí nghiệm như mô tả ở bài 20.9 với các chất khí này?

  A. Hi-đrô nở vì nhiệt nhiều nhất.

  B. Cac-bo-nic nở vì nhiệt ít nhất,

  C. Ô-xi nở vì nhiệt ít hơn hi-đrô nhưng nhiều hơn cac-bo-nic.

  D. Cả ba chất đều nở vì nhiệt như nhau.

 • Hello Bro!

  Xoa hai tay vào nhau rồi áp chặt vào bình cầu vẽ ở hình 20.5, thì thấy giọt nước trong nhánh nằm ngang của ống thủy tính gắn vào bình cầu:

  A. dịch chuyển sang phải.

  B. dịch chuyển sang trái,

  C. đứng yên.

  D. mới đầu dịch chuyển sang trái một chút, sau đó sang phải.

 • Hello Bro!

  Khi tăng nhiệt độ của một lượng khí đựng trong bình kín làm bằng inva (một chất rắn hầu như không dãn nở vì nhiệt), thì đại lượng nào sau đây của nó thay đổi?

  A. Khối lượng riêng.

  B. Khối lượng.

  C. Thế tích.

  D. Cả ba phương án A, B, C đều sai.

 • Hello Bro!

  Làm thế nào để giọt nước trong ống thủy tinh ở hình 20.4 dịch chuyển?

  A. Chỉ có thể đặt bình cầu vào nước nóng.

  B. Chỉ có thể đặt bình cầu vào nước lạnh.

  C. Chỉ có thể xoa hai tay vào nhau rồi áp vào bình cầu.

  D. Cả ba cách làm trên đều được.

 • nguyễn linh

  ):Cho mạch điện như hình vẽ:

  a, K đóng, biểu diễn các chốt của các dụng cụ đo và chiều dòng

  Đ1

  điện qua mạch.

  b, K đóng, so sánh số chỉ của các Vôn kế. K mở, số chỉ các vôn kế

  thay đổi như thế nào?

  c, K đóng, hiệu điện thế giữa hai đầu Đ1 là 6V. Tính hiệu điện thế

  hai đầu Đ2 và toàn mạch. Biết cường độ dòng điện qua Đ1 là 0,45A ,

  ampe kế chỉ 1,6A. Tính cường độ dòng điện qua Đ2.

  d, Mắc thêm đèn Đ3 vào giữa hai điểm B,C sao cho các đèn đều sáng bình thường. 

  Hỏi cường độ dòng điện qua Đ3 lúc đó là bao nhiêu?

 • Nguyễn Đức Việt

  So sánh sự bay hơi và sự sôi?

 • Đặng Như Ngọc

  có những hôm lau nhà bằng khăn ướt mặc dù đã vắt rất kiệt nhưng nhà vẫn không thể khô, nếu mở cửa ra thậm chí sàn nhà còn ướt hơn. hãy giải thích 

 • Phạm Nguyễn Hoàng Anh

  Trường THCS Cao Viên              ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ 6
                                                                NĂM HỌC 2014-2015
                                         
  (Thời gian làm bài :120 phút (không kể thời gian giao đề)
   

   

   

  Câu 1: (4 điểm)Biết 10 lít cát có khối lượng 15 kg.

  a) Tính thể tích của 2 tấn cát.

  b) Tính trọng lượng của một đống cát 6m3

   

  Câu 2: (4điểm) Hãy nói cách xác định khối lượng riêng của vật không thấm nước,

  có hình dạng bất kỳ để vật lọt vào bình chia độ.Biết rằng dụng cụ chỉ có bình chia độ và lực kế.

  Câu 3: (4điểm)

  Một mẩu hợp kim thiếc – Chì có khối lượng m = 664g, khối lượng riêng  D = 8,3g/cm3. Hãy xác định khối lượng của thiếc và chì trong hợp kim. Biết khối lượng riêng của thiếc là D1= 7300kg/m3, của chì là D2 = 11300kg/m3 và coi rằng thể tích của hợp kim bằng tổng thể tích các kim loại thành phần.

   

  Câu 4: (4điểm)

   Nên  sö dông hÖ thèng rßng räc nµo trong hai hÖ thèng rßng räc sau (H×nh a hoặc b) ®Ó đưa vËt m lªn cao ? Gi¶i thÝch ?

  H×nh a

  H×nh b

   

  Câu 5: (4điểm)

  Bốn người cùng kéo một vật có trọng lượng là 2000 N lên cao theo phương thẳng đứng,

  lực kéo của mỗi người là 400 N . Hỏi bốn người đó có thực hiện được công việc không? Tại sao?

   

  ___________________hết__________________

   

  ( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

   

   

 • Phạm Nguyễn Hoàng Anh

  Trường THCS Cao Viên              ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ 6
                                                                NĂM HỌC 2014-2015
                                         
  (Thời gian làm bài :120 phút (không kể thời gian giao đề)
   

   

   

  Câu 1: (4 điểm)Biết 10 lít cát có khối lượng 15 kg.

  a) Tính thể tích của 2 tấn cát.

  b) Tính trọng lượng của một đống cát 6m3

   

  Câu 2: (4điểm) Hãy nói cách xác định khối lượng riêng của vật không thấm nước,

  có hình dạng bất kỳ để vật lọt vào bình chia độ.Biết rằng dụng cụ chỉ có bình chia độ và lực kế.

  Câu 3: (4điểm)

  Một mẩu hợp kim thiếc – Chì có khối lượng m = 664g, khối lượng riêng  D = 8,3g/cm3. Hãy xác định khối lượng của thiếc và chì trong hợp kim. Biết khối lượng riêng của thiếc là D1= 7300kg/m3, của chì là D2 = 11300kg/m3 và coi rằng thể tích của hợp kim bằng tổng thể tích các kim loại thành phần.

   

  Câu 4: (4điểm)

   Nên  sö dông hÖ thèng rßng räc nµo trong hai hÖ thèng rßng räc sau (H×nh a hoặc b) ®Ó đưa vËt m lªn cao ? Gi¶i thÝch ?

  H×nh a

  H×nh b

   

  Câu 5: (4điểm)

  Bốn người cùng kéo một vật có trọng lượng là 2000 N lên cao theo phương thẳng đứng,

  lực kéo của mỗi người là 400 N . Hỏi bốn người đó có thực hiện được công việc không? Tại sao?

   

  ___________________hết__________________

   

  ( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)