Tìm x biết 5x.(x+3)=5x^2-30

bởi Nguyễn Minh Dũng 15/04/2019

5x.(x+3)=5x^2-30

Câu trả lời (3)

 • 5x^2+15x=5x^2-30

  5x^2-5x^2+15x=-30

  15x=-30

  x=-2

  Vậy S{-2}

  bởi Nguyễn Minh Dũng 15/04/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • -2

  bởi Dương Hà Thu 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 5x*(x+3)=5x2-30

  <=>5x2+15x=5x2-30

  <=>5x2-5x2+15x=30

  <=>x=2

  bởi Nguyễn Ngọc Tường Vy 02/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan