Tìm GTNN của biểu thức P=(|x-3|+2)^2 + |y+3| + 2007

bởi Sam sung 29/04/2019

tim gtnn cua P=(|x-3|+2)^2 + |y+3| + 2007

Câu trả lời (1)

 • Ta có : \(\begin{cases}\left|x-3\right|\ge0\\\left|y+3\right|\ge0\end{cases}\) \(\Rightarrow\begin{cases}\left(\left|x-3\right|+2\right)^2\ge4\\\left|y+3\right|+2007\ge2007\end{cases}\)

  \(\Rightarrow P=\left(\left|x-3\right|+2\right)^2+\left|y+3\right|+2007\ge4+2007=2011\)

  Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\begin{cases}\left|x-3\right|=0\\\left|y+3\right|=0\end{cases}\) \(\Leftrightarrow\begin{cases}x=3\\y=-3\end{cases}\)

  Vậy Min P = 2011 <=> (x;y) = (3;-3)

  bởi Truong Huong 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan