AMBIENT

Phân tích đa thức x^2+4x+4 thành nhân tử

bởi Lê Thị Nguyệt Hà 03/10/2018

phân tích đa thức thành nhân tử 

a)x2+4x+4            b)x2-1            c)x2+2x           d)2x2_xy+4x-2y      e)3x2-12

ADSENSE

Câu trả lời (11)

 • a) x2 + 4x + 4 = x2 + 2.2.x + 22 = ( x + 2 )2
  b) x2 - 1 = ( x - 1 )( x + 1 )
  c) x2 + 2x = x ( x + 2 )
  d) 2x2 - xy + 4x - 2y = x ( 2x - y ) + 2( 2x - y ) = ( x + 2 )( 2x - y )
  e) 3x2 - 12 = 3( x - 2 )( x + 2 )

  bởi Nguyễn Hoàng Ngân 03/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a/x8

  b/x5

  c/x3

  d/x20

  e/x2

  bởi Eath Hour 03/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) x2 + 4x + 4 = x2 + 2.2.x + 22 = ( x + 2 )2
  b) x2 - 1 = ( x - 1 )( x + 1 )
  c) x2 + 2x = x ( x + 2 )
  d) 2x2 - xy + 4x - 2y = x ( 2x - y ) + 2( 2x - y ) = ( x + 2 )( 2x - y )
  e) 3x2 - 12 =3(x-2)(x+2)

  bởi Tuyết Ngân 03/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • chịu

  bởi Lê Duy Nguyễn 04/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x2+4x+4 = (x+2)

         

   

  bởi Lê Quang Đông 04/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) x2+4x+4             

  = x2+4x+2

  =(x+2)

  b)x2-1

  =x2-12(có thể bỏ bước)

  =(x-1)(x+1)

  c)x2+2x

  =x(x+2)

  d)2x2-xy+4x-2y

  =(2x2+4x)-(xy+2y)

  =2x(x+2)-y(x+2)

  =(x+2)(2x-y)

  e)3x2-12

  =3(x2-22)

  =3(x-2)(x+

  2)

  bởi Vũ Hân 04/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a)x2+4x+4=x2+2.2.x+22=(x+2)2

  b)x2-1=(x-1)(x+1)

  c)x2+2x=x(x+2)

  d)2x2-xy+4x-2y=(2x2+4x)-(xy+2y)=2x(x+2)+y(x+2)=(2x+y)(x+2)

  e)3x2-12=3(x2-4)=3(x2-22)=3(x-2)(x+2)

  bởi Lee yyn 06/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a)x2+4x+4 =(x+2)  

      

  bởi Lê Quang Đông 06/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>