ON
YOMEDIA
VIDEO

Giải phương trình |x+3| + |x-1| = 6

Giải phương trình:

a. |x+3| + |x-1| = 6

b. |x-2| + |x-3| + |2x-8|=9

c. |x+1| + |2x-1| + 2x=3

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • b) \(\left|x-2\right|+\left|x-3\right|+\left|x-8\right|=9\)

  Lập bảng xét dấu :

  x x-2 x-3 2x-8 2 3 4 0 0 0 _ + + + _ _ + + _ _ _ +

  +) Xét \(x< 2\Leftrightarrow\left(2-x\right)+\left(3-x\right)+\left(8-2x\right)=9\)

  \(\Leftrightarrow2-x+3-x+8-2x=9\\ \Leftrightarrow13-4x=9\\ \Leftrightarrow4x=4\\ \Leftrightarrow x=1\left(TM\right)\)

  +) Xét \(2\le x< 3\Leftrightarrow\left(x-2\right)+\left(3-x\right)+\left(8-2x\right)=9\)

  \(\Leftrightarrow x-2+3-x+8-2x=9\\ \Leftrightarrow9-2x=9\\ \Leftrightarrow2x=0\\ \Leftrightarrow x=0\left(KTM\right)\)

  +) Xét \(3\le x< 4\Leftrightarrow\left(x-2\right)+\left(x-3\right)+\left(8-2x\right)=9\)

  \(\Leftrightarrow x-2+x-3+8-2x=9\\ \Leftrightarrow3=9\left(KTM\right)\)

  +) Xét \(x\ge4\Leftrightarrow\left(x-2\right)+\left(x-3\right)+\left(2x-8\right)=9\)

  \(\Leftrightarrow x-2+x-3+2x-8=9\\ \Leftrightarrow4x-13=9\\ \Leftrightarrow4x=22\\ \Leftrightarrow x=\dfrac{11}{2}\left(TM\right)\)

  Vậy tập nghiệm của phương trình là \(S=\left\{1;\dfrac{11}{2}\right\}\)

    bởi Xuyên Nguyễn 25/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đúng đấy

    bởi Ngô Quang Trường 25/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a​,|x+3|+|x-1|=6 ​​ ->x+3+x-1=6 ->2x=4 ->x=2

  ​b,|x-2|+|x-3|+|2x-8|=9 ->x-2+x-3+2x-8=9

  ​=>4x=22 ->x=5,5

  ​c,|x+1|+|2x-1|+2x=3 ->x +1+2x_1+2x=3

  ​=>5x=5 ->x =1

    bởi Lê Thị Thanh Tuyền 25/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1