ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Giải phương trình: \(2{x^2} + 5x + 3 = 0\)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(2{x^2} + 5x + 3 = 0\) 

  \(\eqalign{  &  \Leftrightarrow 2{x^2} + 2x + 3x + 3 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 2x\left( {x + 1} \right) + 3\left( {x + 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {2x + 3} \right) = 0 \cr} \)

  \( \Leftrightarrow 2x + 3 = 0\) hoặc \(x + 1 = 0\)

  +)   \(2x + 3 = 0 \Leftrightarrow 2x=-3 \Leftrightarrow x =  - 1,5\)

  +)    \(x + 1 = 0  \Leftrightarrow x =  - 1\)

   Vậy phương trình có tập nghiệm \( \displaystyle S = \{-1,5;\; -1\}.\)

    bởi bach dang 08/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng


cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.97 : H247NET3_FAQ_LIST_NEWtoanhoc_lop8

 

YOMEDIA
1=>1