Chứng minh (n-1)(3-2n)-n(n+5) luôn chia hết cho 3

bởi Bình Nguyen 24/10/2018

chứng minh (n-1)(3-2n)-n(n+5) luôn chia hết cho 3

(bài 2.2 sách bài tập toán tập 1 lớp 8, bài nhân đa thức với đa thức)

Câu trả lời (1)

 • Ta có: \(\left(n-1\right)\left(3-2n\right)-n\left(n+5\right)\)

  = \(3n-2n^2-3+2n-n^2-5n\)

  = \(-3n^2-3=3\left(1-n^2\right)\)

  Vì 3 \(⋮\) 3 => 3 ( 1- n2 ) \(⋮\) 3 => (n -1)( 3-2n) - n(n+5 ) \(⋮\) 3 với mọi x

  bởi Hồng Nhung 24/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan