AMBIENT

Viết thêm chữ số y vào bên phải của số có 5 chữ số được số lớn gấp 3 lần

bởi Ngoc Nga 03/12/2018

Viết thêm một chữ số y vào bên phải của một số có 5 chữ số thì được một số lớn gấp 3 lần số có được nếu viết thêm một chữ số vào bên trái số đó . Tìm chữ số y và số có 5 chữ số đó?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi số có 5 chữ số đó là abcde

  Theo đề bài ta có:

  \(\overline{abcdey}=3\overline{yabcde}\)

  \(10\overline{abcde}+y=3.100000y+3.\overline{abcde}\)

  \(10\overline{abcde}+y=300000y+3.\overline{abcde}\)

  \(7\overline{abcde}=299999y\)

  \(\overline{abcde}=42857y\)

  \(0< y\le9\)

  Nếu y=1:

  \(abcde=42857;y=1\)

  Nếu y=2

  \(abcde=85174;y=2\)

  Vậy....

  bởi Nguyễn Giang 03/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>