ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết thêm 2 số hạng của dãy số 2;12;30;56;90;...;...

viết thêm 2 số hạng của dãy số và nêu quy luật:

a) 2;12;30;56;90;...;...

b) 2;20;56;110;182;...;...

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Cứ xem số cộng vào thôi

  2+10=12;12+18=30;30+26=56;56+34=90

  Cứ mỗi lần cộng thì số cộng thêm lại tăng thêm 8 đơn vị

  Vậy số cộng thêm của số tiếp theo là 34+8=42=>Số tiếp theo là 90+42=132

  Số cộng thêm của số tiếp theo nữa là 42+8=50=>Số tiếp theo nữa là 132+50=182

  Vậy 2 số tiếp theo là 132 và 182

  b)Bài này cũng dựa vào số cộng vào 

  2+18=20;20+36=56;56+54=110;110+72=182

  Cứ mỗi lần cộng thì số cộng vào lại tăng thêm 18 đơn vị

  Vậy số cộng thêm của số tiếp theo là 72+18=90=>Số tiếp theo là 182+90=272

  Số cộng thêm của số tiếp theo nũa là 90+18=108=>Số tiếp theo nữa là 272+108=380

  Vậy 2 số tiếp theo là 272 và 380

  Mình ko chắc

   

    bởi Nguyễn Quỳnh 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1