ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết tất cả các tập con của tập A = { 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 9 } sao cho số tập hợp gồm 2 phần tử trong đó có 1 số lẻ , 1 số chẵn

Bài 3 :

Cho A = { 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 9 }

Viết tất cả các tập con của tập A sao cho số tập hợp gồm 2 phần tử trong đó có 1 số lẻ , 1 số chẵn .

Bài 4 :

Cho M = { \(x\in N\): \(x\) = 3.a + 1 và a = 0 , 1 , 2 , ..... , 7 }

a, Liệt kê các phần tử của tập a .

b, Cho C = { 0 , 2 , 5 } Liệt kê các tập hợp có 3 phần tử trong đó có 1 phần tử thuộc tập C và 2 phần tử thuộc tập M .

Nhanh nhanh nha mn !!

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • 3) các tập hợp con là :

  \(\left\{1;4\right\}\);\(\left\{1;6\right\};\left\{3;4\right\};\left\{3;6\right\};\left\{5;4\right\};\left\{5;6\right\};\left\{9;4\right\};\left\{9;6\right\}\)

  A4) a€\(\left\{0;1;2;3;4;...;7\right\}\)

  B4)\(\left\{0;1;4\right\};\left\{0;7;10\right\}\)

  ......(em tự tính x rồi thế vào ha)

    bởi Nguyen Duc Dac 15/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 0;1;4;0;7;10

    bởi Lê Thanh Ngọc 01/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1