YOMEDIA
ZUNIA12

Về toán tìm x, biết: ((X-2)^2=16)

(X-2)^2=16

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (5)

 • (x-2)^2=16

  (x-2)^2=4^2

  x-2=4

  x=4+2

  x=6

    bởi Phương Thảo Phương Thảo 04/11/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • (x -2 )2= 16

  (x -2 )2= 42

   x -2    = 4

   x        = 4 +2

   x        = 6

    bởi Phạm Phú Khang 07/11/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • (x-2)2=16

  (x-2)2=42

  x-2=4

     x=4+2

     x=6

  dễ

    bởi Đào Thanh Lâm 17/11/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • (x-2)^2 =16

  (x-2)^2 =4^2

  x-2 =4

  x    = 4+2

  x    =6

    bởi Quang Đào 18/11/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •      (x-2)^2=16

       (x-2)^2=4^2

  => x-2      =4

        x         =4+2

        x         =6  

    bởi Đỗ Thành Đạt 20/11/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON