YOMEDIA

Trên tia Ax vẽ hai điểm B và C sao cho AB = 2cm, AC = 8cm.

bởi Anh Thu 03/12/2018

a) Tính độ dài đoạn BC ?

b) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Trên tia đối của tia Ax lấy điểm D sao cho AD = 5cm. Chứng tỏ A là trung điểm của đoạn thẳng DM.

RANDOM

Câu trả lời (3)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA