Trên cùng một tia Ox, lấy điểm E; F và OF = 6cm; OE = 12cm

bởi Pé Heo 29/11/2018

Trên cùng một tia Ox, lấy điểm E; F và OF = 6cm; OE = 12cm.

- Vẽ tia Ox, lấy điểm E, F và OF = 6cm , OE = 12cm

a, Trong ba điểm O, E, F điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b, So sánh EF với OF.

c, Điểm F có phải là trung điểm của OE không? Vì sao?

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan