ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính thời gian làm xong việc nếu 3 đội cùng làm biết đội 1 làm 1 mình 6h xong

3 đội công nhân cùng làm việc.đội 1 làm 1 mình 6 giờ xong,đội 2 làm 1 mình 8 giờ xong.đội 3 làm 1 mình thì 12 giờ xong,3 đội làm thì bao lâu xong?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài toán này sử dụng đơn vị quy ước.

  Vì đội 1 làm 6 giờ thì xong công việc nên trong 1 giờ đội 1 làm được số phần công việc là:
  1 : 6 = \(\dfrac{1}{6}\) (công việc)
  Vì đội 2 làm 8 giờ thì xong công việc nên trong 1 giờ đội 2 làm được số phần công việc là:
  1 : 8 = \(\dfrac{1}{8}\)(công việc)

  Vì đội 2 làm 12 giờ thì xong công việc nên trong 1 giờ đội 2 làm được số phần công việc là:
  1 : 12 = \(\dfrac{1}{12}\)(công việc)

  Trong 1 giờ cả 3 đội làm được số phần của công việc là:
  \(\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{12}=\dfrac{3}{8}\)(công việc)

  Vậy cả 3 đội cùng làm thì làm xong công việc trong thời gian là:

  1 : \(\dfrac{3}{8}\) = \(\dfrac{8}{3}\)(giờ) = \(2\dfrac{2}{3}\) giờ = 2 giờ 40 phút

    bởi Chờ Người Nơi Ấy 14/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1