AMBIENT

Tính số viên bi mỗi bạn biết nếu Hùng cho Dũng 18 viên thì số bi bằng nhau

bởi Lê Tường Vy 22/01/2019

Hùng có số bi gấp 4 lần số bi của Dũng. Nếu Hùng cho Dũng 18 viên bi thì hai bạn có số bi bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có b/n viên bi

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Số bi của Hùng 4 phần thì:

  - Dũng có 1 phần

  - Hùng hơn Dũng 3 phần. 
  Hay: Hùng có 8 phần thì

  - Dũng có 2 phần và Hùng hơn Dũng 6 phần 
  Vẽ sơ đồ sẽ thấy phần Hùng cho Dũng là

  6 : 2 = 3 phần 
  Vậy Hùng có:

  18 : 3 x 8 = 48 (viên) 
  Dũng có:

  48 : 4 = 12 (viên)

  bởi Truong Vy Khang 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>