ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số hs lớp 6A biết nếu xếp 4 em hay 6 em vào 1 tổ thì vừa đủ

lop 6A co so h/s chua toi 40 em neu xep 4 em hay 6 em vao mot to deu vua du nhung neu xep 7 em va mot to thi thua ra 1 em hoi lop 6A co bao nhieu h/s ?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi số học sinh lớp 6A là a (học sinh) (a < 40; a \(\in\) N*)

  Do số học sinh xếp 4 hay 6 em vào 1 tổ đều vừa đủ nhưng nếu xếp 7 em vào 1 tổ thì thừa ra 1 em

  \(\Rightarrow\begin{cases}a⋮4\\a⋮6\\a-1⋮7\end{cases}\)Mà ƯCLN(4;6) = 12 \(\Rightarrow\begin{cases}a⋮12\\a-1⋮7\end{cases}\)\(\Rightarrow\begin{cases}a-36⋮12\\a-1-35⋮7\end{cases}\)\(\Rightarrow\begin{cases}a-36⋮12\\a-36⋮7\end{cases}\) => \(a-36\in BC\left(12;7\right)\)

  Mà (12;7)=1 \(\Rightarrow a-36\in B\left(84\right)\)

  Mặt khác, -36 < a - 36 < 4 do 0 < a < 40 => a - 36 = 0

  => a = 36

  Vậy lớp 6A có 36 học sinh

    bởi Hồng Đào 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1