ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số hs khá, giỏi của lớp biết số hs trung bình chiếm 35% số hs cả lớp

Một lớp học có 40 học sinh gồm ba loại : giỏi , khá và trung bình . Số học sinh trung bình chiếm 35% số học sinh cả lớp . Số học sinh khá bằng 8/13 số học sinh còn lại .

a. Tính số học sinh khá , số học sinh giỏi của lớp .

b. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh khá so với số học sinh của lớp .

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a/ Số hs trung bình là :

               40.35% = 14 ( học sinh )

      Số hs khá là:

              ( 40 - 14 ). 8/13 = 16 ( hs )

       Số hs giỏi là:

                  40 - ( 14 + 16 ) = 10 ( hs )

  b/ Tỉ số phần trăm của số học sinh khá so với số hs của lớp là:  16 : 40. 100% = 40%

                                     Đáp số: a/ 16 hs khá

                                                       10 hs giỏi

                                                   b/ 40% 

    bởi hoàng Nhi 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1