Tính số bạn trong đội thiếu niên, biết khi xếp hàng 3,4,8 thì vừa đủ?

bởi Bánh Mì 13/11/2018

Một đội thiếu niên khi xếp hàng 3, 4, 8 thì vừa đủ. Hỏi đội thiếu niên đó có bao nhiêu bạn, biết số bạn trong đội thiếu niên đos có khoảng từ 60 - 80 bạn.

Câu trả lời (3)

 • Gọi a là số bạn có trong đội thiếu niên .

  Số bạn của đội thiếu niên đó nằm trong khoảng :

  \(B\left(3\text{ };\text{ }4\text{ };\text{ }8\right)=\left\{24\text{ };\text{ }42\text{ };\text{ }72\text{ };\text{ }96\text{ };\text{ }......\right\}\)

  Mà số bạn trong đội thiếu niên đó nằm trong khoảng 60 đến 80 bạn .

  \(\Leftrightarrow a=72\)

  Vậy đội thiếu niên đó có 72 bạn .

  bởi Nguyễn Thảo 13/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 72 bạn

  bởi Hồ Hữu Hà 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan