Tính giá trị biểu thức A=2^15.9^4/6^6.8^3

bởi Lan Anh 27/02/2019

tính giá trị các biểu thức sau:

a) \(A=\dfrac{2^{15}.9^4}{6^6.8^3}\)

b) \(B=\dfrac{4^6.9^5+6^9.120}{-8^4.3^{12}-6^{11}}\)

c) \(C=\dfrac{4^5.9^4-2.6^9}{2^{10}.3^8+6^8.20}\)

có bn nào lm dc thì lm giúp mk vs nha mai mk nộp bài r

Câu trả lời (1)

 • a)\(\dfrac{2^{15}.3^8}{2^6.3^6.2^9}\)\(\dfrac{ }{ }\)=\(^{3^2}\)=9

  b)\(\dfrac{2^{12}.3^{10}+2^9.3^9.2^3.15}{-2^{12}.3^{12}-2^{11}.3^{11}}\)=\(\dfrac{2^{11}.3^{11}.\left(1+15\right)}{2^{11}.3^{11}\left(-2.3-1\right)}\)

  =\(\dfrac{32}{-21}\)

  c)\(\dfrac{2^{10}.3^8-2^{10}.3^9}{2^{10}.3^8+2^8.3^8.2^2.5}\)=\(\dfrac{2^{10}.3^8\left(1-3\right)}{2^{10}.3^8\left(1+5\right)}\)=\(-\dfrac{1}{3}\)

  em dựa vào vd \(\dfrac{4^{16}}{2^8}\)= \(\dfrac{\left(2^2\right)^{16}}{2^8}=\dfrac{2^{16\cdot2}}{2^8}=2^4=16\)

  bởi Đặng Ngọc Phonq 27/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan