Tính giá trị biểu thức 45^10.5^20/75^15

bởi Nguyễn Thanh Hà 27/02/2019

tìm giá trị của các biểu thức sau

a) \(\dfrac{45^{10}.5^{20}}{75^{15}}\)

b) \(\dfrac{\left(0,8\right)^5}{\left(0,4\right)^6}\)

Câu trả lời (2)

 • a/ \(\dfrac{45^{10}.5^{20}}{75^{15}}=\dfrac{\left(5.3^2\right)^{10}.5^{20}}{\left(5^2.3\right)^{15}}=\dfrac{5^{10}.3^{20}.5^{20}}{5^{30}.3^{15}}=\dfrac{5^{30}.3^{20}}{5^{30}.3^{15}}=3^5=243\)

  b/ \(\dfrac{\left(0,8\right)^5}{\left(0,4\right)^6}=\dfrac{\left(0,4.2\right)^5}{\left(0,4\right)^6}=\dfrac{\left(0,4\right)^5.2^5}{\left(0,4\right)^6}=\dfrac{2^5}{0,4}=80\)

  bởi Mày Làm Được 27/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a)243

  b)80

  bởi Phùng Linh 03/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan