ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính B = 3+ 3/1+2 + 3/1+2+3 + 3/1+2+3+4+.....+ 3/1+2+3+4+..+100

tính :

B = 3+ 3/1+2 + 3/1+2+3 + 3/1+2+3+4+.....+ 3/ 1+2+3+4+..+100

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • Chép lại câu hỏi nha!!

  \(\Leftrightarrow\frac{3}{\frac{1.2}{2}}+\frac{3}{\frac{2.3}{2}}+.....+\frac{3}{\frac{100.101}{2}}\)

  \(\Leftrightarrow\frac{6}{1.2}+\frac{6}{2.3}+.....+\frac{6}{100.101}\)

  \(\Leftrightarrow6\left(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+.....+\frac{1}{100.101}\right)\)

  \(\Leftrightarrow6.\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{101}\right)\)

  \(\Leftrightarrow6.\frac{100}{101}=\frac{600}{101}\)

  Vậy B=\(\frac{600}{101}\)

    bởi mạnh dũng nguyễn 31/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • ⇔ 3 1.2 2 + 3 2.3 2 + . . . . . + 3 100.101 2 ⇔ 6 1.2 + 6 2.3 + . . . . . + 6 100.101 ⇔ 6 ( 1 1.2 + 1 2.3 + . . . . . + 1 100.101 ) ⇔ 6. ( 1 1 − 1 101 ) ⇔ 6. 100 101 = 600 101 Vậy B= 600 101

    bởi Nguyễn Đức 31/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1