Tính (4^2.25^2+32.125)/2^3.5^2

bởi thu trang 28/02/2019

\(\dfrac{4^2.25^2+32.125}{2^3.5^2}\)

Câu trả lời (3)

 • \(\dfrac{4^2.25^2+32.125}{2^3.5^2}=\dfrac{2^4.5^4+2^5.5^3}{2^3.5^2}=\dfrac{2^3.5^2\left(2.5^2+2^2.5\right)}{2^3.5^2}\)

  \(=2.5^2+2^2.5=2.25+4.5=50+20=70\)

  bởi Huynh Minh Tri 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 70

  bởi Phùng Linh 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Kết quả là 70.

  bởi Nguyễn Hải Phong 13/03/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan